Vuosikertomus 2023

Vastuullisuus

Visiomme: ”Pieni jalanjälki, suuri kädenjälki”

Tehdään paljon hyvää pienillä ympäristövaikutuksilla.

Kaukolämmön matka kohti hiilineutraalia tuotantoa -infografiikka. Kaukolämmön hiilineutraaliusprosentti oli vuonna 2000 0%. 2021 75% ja 2030 vuoteen mennessä 100%.

Kotkan Energian tavoitteena on hiilineutraali kaukolämmön tuotanto vuonna 2030

Kotkan kaupungilla on vuosille 2021-2030 ilmasto-ohjelma, joka ohjaa kaupunkikonsernin ilmastotoimia.
Kaupungin strategisiin tavoitteisiin on kirjattu 80% ilmapäästöjen vähennystavoite vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tilanteeseen verrattuna. Kotka on yksi Suomen 96 kunnasta, jotka kuuluvat Suomen ympäristökeskuksen organisoimaan Hinkuun eli kohti hiilineutraalia kuntaa -verkostoon. Suomi otti vuonna 2019 tavoitteekseen hiilineutraaliuuden vuoteen 2035 mennessä. Päätökset juontavat Pariisissa solmittuun kansainväliseen ilmastosopimukseen.

Vuonna 2021 Kotkan Energian hallitus hyväksyi kaukolämmön tuotannon hiilineutraalisuustiekartan, joka
osoittaa tavoitteemme vuodelle 2030. Jotta hiilineutraaliin kaukolämmön tuotantoon päästään, tulee tuotantoon tehdä merkittäviä muutoksia. Keskeisimpiä kehityskohteita tulevat olemaan turpeen käytöstä luopuminen ja teollisuuden hukkalämpöjen hyödyntäminen. Kesällä 2023 Hovinsaaren voimalaitokselle valmistui rikinannostelulaitteisto, jolla mahdollistetaan kattilateknisesti turpeesta luopuminen.

Energiakriisin ja Ukrainan sodan aiheuttamien polttoainemarkkinoiden häiriöiden takia ja kaukolämmön
toimitusvarmuuden varmistamiseksi Kotkan Energia Oy päivitti vuonna 2021 laadittua kaukolämmön hiilineutraalisuustiekartan tavoitepolkua vastaamaan muuttunutta tilannetta. Toimitusvarmuuden varmistamiseksi fossiilisia polttoaineita on jouduttu käyttämään suunniteltua huomattavasti enemmän.

Kaukolämmön tuotannon ohella erilliset hankkeet tähtäävät hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja energiatehokkuuteen. Kotkan Kantasatamaan valmistunut tapahtumakeskus Satama Areena sekä vuonna 2024 valmistuva Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin kampus muodostavat kokonaisuuden, jossa käytetään maalämmön ja kaukolämmön yhdistävää hybridimallia. Uudessa Kampuskorttelien Energiakeskuksessa voidaan hyödyntää esim. opiskelijoiden tuottamaa lämpöenergiaa tapahtuma-areenan lämmitykseen.

Kotkan Energia siirtyy CSRD:n (Corporate sustainability reporting directive) mukaisen raportoinnin piiriin
vuoden 2025 tiedoista alkaen. Raportointivaatimuksiin valmistautuminen on aloitettu ja loppuvuodesta 2023 tehtiin yhdessä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa kaksoisolennaisuusanalyysi. Kaksoisolennaisuusanalyysin yhteydessä kuultiin laajasti eri sidosryhmiä haastattelujen ja sähköisen kyselyn avulla. Analyysin lopputuloksena valittiin keskeiset vastuullisuusteemat ja raportoitavat ESRS-standardit.

Investoimme vähäpäästöiseen energiantuotantoon

 • Kantasatamaan valmistui energiakeskus, jonka avulla alue lämpenee 100 % uusiutuvalla energialla (maalämpö + Toivo-kaukolämpö -yhdistelmä). Todelliseen käyttöön keskus pääsee vuonna 2024 kampuksen valmistuttua.
 • Hovinsaaren voimalaitokselle on valmistunut rikinannostelulaitteisto ja turpeesta luopuminen on
  kattilateknisesti mahdollistettu

Siirrymme asteittain kestävään liikkumiseen

 • Jatkoimme loppuun edellisenä vuonna alkanutta hanketta, jossa yhtiön polttomoottoriautoja vaihdettiin täyssähköautoihin. Suurinosa yhtiömme autoista kulkee nykyisin sähköllä, minkä myötä
  vähensimme autojen kokonaismäärää 10 kpl:lla.
 • Tarjoamme henkilöstölle leasing-sähköpyöräetua. Edun on hyödyntänyt 59 työntekijää.
 • Kotkalaiset itse vaikuttavat kaupunkialueen päästöihin liikkumisvalinnoillaan. Kaupunki on
  antanut Kotkan Energian vastuulle liikenteen sähköistymisen mahdollistavan jakeluverkon
  rakentamisen. Vuonna 2020 rakensimme 27 latauspistettä ja työtä jatkettiin vuonna 2021 ja 2023
  siten, että latauspisteitä on nyt yhteensä 55 kpl. Latauspisteiden käyttö on vähitellen kasvanut ja
  vuonna 2023 niiden käyttöaste oli 4,8 %.

Neuvomme ja viestimme energiansäästöstä

 • Kotkan Energia on mukana Astetta alemmas -kampanjassa, jossa kehotetaan suomalaisia säästämään energiaa.

Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa

 • Vuonna 2023 ”Nolla tapaturmaa -foorumi” myönsi Kotkan Energia Oy:lle työturvallisuuden tasoluokituksessa vuodelle 2023 tason II – Kohti maailman kärkeä.

Vähennämme päästöjä

Uusien investointien myötä kaukolämmön tuottaminen onnistuu entistä pienemmillä hiilidioksidipäästöillä. Alla on kuvaaja päästötiedoista viiden vuoden ajanjaksolla. Hiilidioksidipäästöissä on raportoitu päästökaupassa mukana olevat päästöt. Kokonaispäästöt kasvoivat vuonna

Biopolttoaineiden kysyntä on Venäjän hyökkäyssodan käynnistymien jälkeen merkittävästi noussut.
Kysynnän kasvaessa saatavuus on heikentynyt, jonka takia yhtiö on joutunut käyttämään enemmän fossiilisia polttoaineita. Kaukolämmön päästökertoimen laskennassa CHP-laitosten osalta on käytetty hyödynjakomenetelmää.

Tuemme paikallisen elinkeinoelämän kasvua ja kehittymistä

Veronmaksumme on osa vastuullisuustyötä. Se on myös osa yritysvastuuta, jolla tarkoitetaan yleisesti kestävän kehityksen periaatteiden ja päämäärien huomioimista sekä toteuttamista yritystoiminnassa. Suhtaudumme verojen maksuun voitonjaon luonteisina erinä yritysten tuottaman taloudellisen lisäarvon jakamisena ympäröivälle yhteiskunnalle.

Johdamme vastuullisesti, sillä:

 • Kohtelemme toisiamme tasa-arvoisesti ja noudatamme eettistä ohjeistusta.
 • Käytössämme on ILMI-kanava anonyymin ilmoituksen tekemiseen. Kotkan Energian konserniyhtiöiden whistleblowing- direktiivin mukainen ILMI ilmoituskanava on työkalu, joka edistää läpinäkyvyyttä ja avoimuutta konsernissa sekä vahvistaa eettisten ohjeidemme toteutumisen seurantaa.

ILMI on tarkoitettu vain eettisten ohjeiden noudattamisen seurantaan, mikä koskee erityisesti väärinkäytösepäilyjä tai asiatonta toimintaa.

Yhteiskuntavastuu

Lapset

Haastoimme koko henkilöstömme sekä muutamat yhteistyökumppanimme soutuhaasteeseen ja kerrytettyjen soutukilometrien ansiosta lahjoitimme Kymenlaakson lastenosastojen tuki ry:lle 1 500 euroa. Lahjoitus käytetään osastolle hankittavaan transkultaanimittariin.

Nuoret

Perinteisiä Junnu Kotkanpoika -stipendejä myönnettiin 14 hakijalle 3 100 euron edestä. Stipendit ovat tarkoitettu yksittäisille liikunnan ja kulttuurin harrastajille, sekä seuroille ja yhteisöille, jotka tekevät aktiivista nuorisotyötä ja toimivat Kotkan tai Pyhtään alueella.

Seniorit

Tuimme Kotkan Seniorit ry:n toimintaa kustantamalla yhdistyksen esitteen painokulut. Järjestimme tapahtuman myös Kotkan Energian eläkeläisille, jossa joukko innokkaita eläkeläisiä kokoontui yhteen hyvän ruoan äärelle vaihtamaan kuulumisia.

Kulttuuri

Vuosi 2023 oli kulttuurin tukemisen vuosi. Kaukon nimipäivänä 3.3. tarjosimme perinteisen kylmävesiuinnin ja lämpimät löylyt Sapokassa, yhteistyössä Marina Cafe Laiturin kanssa.

Lisäksi toimimme Meripäivien pääyhteistyökumppanina ja järjestimme yhtiön tilaisuuksia/tilaisuuden Satama Areenalla.

Ympäristö

Tehtyjen Toivo-sopimusten tuotoilla mahdollistimme Itämeripäivänä maksuttoman sisäänpääsyn 200:lle ensimmäiselle Kotkan Maretariumiin. Vierailijoille tarjottiin kalojen ihastelun lisäksi vesiensuojeluluentoja, joissa kerrottiin elämästä pinnan alla.

Urheilu

Sponsoroimme muutamia paikallisia urheiluseuroja, pääpainoina lajit: jalkapallo, koripallo ja jääkiekko. Lisäksi solmimme kaksivuotisen sopimuksen para-ampuja Jaana Feldtin ja Suomen Ampumaurheilu- liiton kanssa.