Jätteiden energiahyötykäyttö

Jätteillä tuotetaan kaukolämpöä Kotkan alueen kaukolämpöverkostoon, sähköä alueelliseen verkkoon ja höyryä paikalliselle teollisuudelle ympäristöystävällisesti sekä tehokkaasti ympäri vuoden.

Jätteiden energiahyötykäyttö

Jätteiden energiahyötykäyttöpalvelussa lajiteltu yhdyskuntajäte ja teollisuuden rejekti käytetään polttoaineena Hyötyvoimalaitoksella. Hyötyvoimalaitoksella poltetaan jätettä noin 100 000 tonnia vuodessa. Jätteillä tuotetaan kaukolämpöä Kotkan alueen kaukolämpöverkostoon, sähköä alueelliseen verkkoon ja höyryä paikalliselle teollisuudelle ympäristöystävällisesti sekä tehokkaasti ympäri vuoden.

Myymme jätteiden energiahyötykäyttöpalvelua jäteyhtiöille ja teollisuudelle. Jätteiden energiahyötykäyttöpalvelun merkittävin asiakas on Kaakkois-Suomen Hankintarengas, johon kuuluvat jäteyhtiöt Kymenlaakson Jäte Oy, Salpakierto Oy, Metsäsairila Oy ja Rosk’n Roll Oy. Hankintarengas toimittaa Hyötyvoimalaitokselle syntypaikkalajiteltua yhdyskuntajätettä. Lisäksi paikalliset teollisuuslaitokset hyödyntävät palvelua toimittamalla toiminnassaan syntyviä muutoin hyödyntämiskelvottomia rejektejä Hyötyvoimalaitokselle.

Kotitalousjätteiden lajitteluohjeet

Yksityishenkilöiden jätteitä toimitetaan Hyötyvoimalaitokselle ainoastaan jäteyhtiöiden kautta. Hyötyvoimalaitoksen turvallisen ja ympäristöystävällisen toiminnan kannalta on erittäin tärkeää, että kotitalouksista kerättävä jäte on mahdollisimman hyvin lajiteltua.

Kotitalousjätteiden lajitteluohjeet Kotkan alueella löytyvät Kymenlaakson jätteen lajitteluohjeista.