Meille töihin

Kotkan Energia työnantajana

Kotkan Energia -konserni työllistää noin 130 monipuolista ammattilaista. Isoin joukko on energia- ja sähköalan asiantuntijoita. Tavoitteenamme on luoda hyvä ja turvallinen työpaikka aina kesätyöstä eläkeikään asti.

Panostamme työnantajana merkittävästi henkilöstömme perehdyttämiseen, osaamisen kehittämiseen, johtamiseen, työkyvyn ylläpitämiseen, työturvallisuuteen sekä hyvinvoinnista huolehtimiseen. Kannustamme henkilöstöämme liikkumaan antamalla tukea mm. vapaa-ajan harrastuksiin ja lisäksi kannustamme henkilöstöämme noudattamaan terveellisiä elintapoja. Lisäksi aktiivinen henkilökuntakerhomme järjestää vuosittain erilaisia yhteisiä tapahtumia ja liikunta-aktiviteetteja (CrossFit).

Henkilöstöpolitiikkamme on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista ja haluamme olla hyvä työnantaja. 

Konsernimme turvallisen ja tuloksellisen toiminnan perustana on osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö.
Kotkan Energia Oy:n logo.

Kannustamme ja innostamme henkilöstöämme aktiiviseen vuorovaikutukseen ja sitä kautta kehittämään työyhteisöämme, yritystämme ja koko energia-alaa. Energia-ala on jatkuvan muutoksen alla ja sen myötä meidänkin tavoitteenamme on täysin hiilineutraali kaukolämmön tuotanto vuonna 2030.

Arvomme

Työsuhteen alussa on tärkeää perehdyttää ja sitouttaa uusi työntekijä kulttuuriimme, tekemiseen ja oppimaan uusi työtehtävä. Haluamme, että jokainen voi työskennellä omana itsenään ja pyrimme hyödyntämään ihmisten erilaisuutta.

Arvomme ihmisläheisyys näkyy arjessamme ja huippu asiakokemus onnistuu ammattitaitoisen ja innostuneen henkilöstömme avulla. Pitkät asiakassuhteet luovat perustan toiminnallemme – tämä sama pätee myös pitkiin työsuhteisiin.

Työskentely meillä

Henkilöstöllemme mahdollistamme osaamisen kehittymisen sekä osallistumisen toiminnan kehittämiseen ja rohkaisemme innovatiiviseen työskentelytapaan. Tähtäämme ensiluokkaiseen henkilöstökokemukseen, ja tavoitteenamme on henkilöstön työhyvinvoinnin ja viihtyvyyden sekä työn sujuvuuden varmistaminen.

Työntekijöidemme mukaan vahvuuksiamme ovat hyvät työkaverit, monipuoliset työtehtävät, hyvä työilmapiiri ja mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen sekä oman työn kehittämiseen. Esihenkilötyötä tukemalla edistämme jokaisen työntekijämme menestymistä työssään.

Vahvuutenamme on energiantuotannon monipuolisuus. Suuri osa tuotannosta perustuu Kymenlaakson alueen omiin raaka-aineisiin, puuhun ja turpeeseen. Tavoitteenamme on edistää asiakkaidemme hyvinvointia tuottamalla laadukkaita ja kustannustehokkaita energiapalveluita – joka päivä, luotettavasti, ympäristövastuullisesti ja kustannustehokkaasti.

Hyödynnämme tuulta, bioenergiaa ja kierrätykseen kelpaamatonta jätettä tuulivoimalaitoksilla ja lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksilla.
Kotkan Energia Oy:n logo.

Esihenkilötyö

Panostamme johtamiseen ja esihenkilöiden tavoitteelliseen valmentamiseen sekä olemme luoneet yhdessä johdon ja esihenkilöiden kanssa ns. johtamisen portaat.

Johtamisen portaat ohjaavat esihenkilötyötä sekä muiden ja itsensä johtamista organisaatiossamme yrityskulttuuria tukevalla tavalla. Johtamisen portaat rakentuvat siis yrityskulttuurin tavoin yhtiön vahvojen arvojen muodostaman perustan päälle ja kertoo millaista johtamista on odotettavissa Kotkan Energialla. 

Otamme vastaan myös avoimia hakemuksia ja käymme niitä läpi säännöllisesti. Avoimen hakemuksen voit jättää myös silloin, jos olet vailla työharjoittelupaikkaa tai olet kiinnostunut tekemään opinnäytetyön meille.

Etumme työntekijälle

Henkilöt tervehtivät toisiaan.

Kehittyminen osaajana

Haluamme auttaa työntekijöitämme kehittämään itseään työssä.

Tarjoamme työntekijöillemme kymmeniä eri verkkokoulutuksia sekä mahdollisuuden osallistua alan ulkoisiin koulutuksiin.

Tuemme omaehtoista opiskelua ja pyrimme rakentamaan urapolkuja. Arvokkaimmista opinnoista tehdään sitouttamissopimus.

Tuemme onnistumista tukevaa yrityskulttuuria palkitsemalla henkilöstöämme kannustepalkkioilla ja muilla tunnustuksilla esim. hyvän työsuorituksen -palkkio. Tunnustusten tavoitteena on tukea yrityskulttuurimme vahvistumista sekä strategisten tavoitteidemme saavuttamista. Palkitsemme pitkin vuotta henkilöitä, tiimejä ja työtovereita, jotka ovat tehneet esimerkillistä työtä. Huippusuorituksia nostetaan esiin myös vuosittain järjestetyssä henkilöstöpäivässä. 

Kesätyöt

Tarjoamme vuosittain monipuolisia kesätyöpaikkoja, mahdollistaen arvokkaan kokemuksen työelämästä eri alojen opiskelijoille ja osaajille.

Hakijoissa arvostamme erityisesti kiinnostusta energia-alaan, aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta sekä kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Kokemus alalta on hyödyksi, mutta ei välttämätöntä. Etusijalla kesätyöntekijöiden valinnassa ovat alan opiskelijat.

Kesätyöhakumme aukeaa aina tammikuussa ja valinnat tehdään maaliskuun loppuun mennessä. Kesätyötehtävien kesto on yleensä 2-3kk ja tehtävät edellyttävät 18v ikää.

Valitettavasti emme ehdi vastaamaan puhelimitse tai sähköpostitse tuleviin kyselyihin kesätyöpaikoista. Tutustu tarkemmin kesätöiden rekryprosessiin alla olevalla välilehdellä.

15-17-vuotiaille hakijoille suosittelemme Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluamme.

Oppilaitosyhteistyöt

Teemme aktiivisesti oppilaitosyhteistyötä eri koulutusalojen kanssa (mm. energia- ja sähköala) ja tavoitteenamme on tarjota opiskelijoille monipuolisia koulutusta vastaavia harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja. Lisäksi olemme mukana paikallisissa rekrytointi- ja yhteistyötapahtumissa. Tulemme mielellämme kertomaan opiskelijoille toiminnastamme Kotkan Energialla ja järjestämme mahdollisuuksien mukaan myös vierailuja omille toimipisteillemme.

Opinnäytetöiden lähtökohtana on perehdyttää uutta työntekijää uuteen tehtävään tai syventää nykyisen henkilöstömme osaamista ja ammattitaitoa. Teetämme opinnäytetöitä lähtökohtaisesti työllistämistarkoituksessa ja henkilön mahdollinen työllistyminen käydään läpi jo opinnäytetyöstä sovittaessa.

Työharjoittelupaikkoja tarjoamme erityisesti energia-alasta kiinnostuneille korkeakouluopiskelijoille sekä toisen asteen tutkintoa suorittaville.

Oppilaitoksen edustaja – ota meihin yhteyttä!
Keskustellaan yhdessä, millaisia yhteistyömahdollisuuksia meillä on tarjota juuri teille ja teidän opiskelijoille.

Veikko Nissilä
henkilöstöpäällikkö
etunimi.sukunimi@kotkanenergia.fi