Kotkan Energiaverkot Oy

Kotkan Energiaverkot Oy harjoittaa suljetun sähköverkon siirtoliiketoimintaa Kotkassa, Karhulan teollisuuspuistossa ja Korkeakoskella.

Kuulumme Kotkan Energia -konserniin. Kotkan Energiaverkkojen toimipiste sijaitsee Karhulan teollisuuspuistossa vanhassa ”Tiilitalossa”. Asiakkaitamme ovat suuret ja keskisuuret teollisuusasiakkaat sekä muut alueen yritykset.

Verkkoomme on liittyneenä Korkeakosken ja Koivukosken vesivoimalaitokset, joiden tuottamaa sähköä siirrämme asiakkaillemme ja edelleen kantaverkkoon.

Verkkoalueellamme toimii myös Kotkan Energia Oy:n Hyötyvoimalaitos, joka hyödyntää yhdyskuntajätteen kaukolämmöksi, teollisuuden höyryksi ja sähköksi.

Sähkönsiirron lisäksi Kotkan Energiaverkot toimittaa pääasiassa omalla verkkoalueellaan valokuituverkon vuokrauspalveluita alueiden yrityksille ja operaattoreille.

Kotkan Energiaverkot omistaa myös Mussalon satamaan johtavan 110 kV:n voimajohdon (PRN-MUS2), johon on liittyneenä emoyhtiömme, Kotkan Energian omistama Mussalon tuulivoimapuisto.

Visiomme

Moderni ja laajeneva teollisuuden ja tuotannon jakelukumppani, joka tuottaa kilpailukykyä asiakkailleen tehokkaalla ja toimintavarmalla jakelulla, kohtuullisilla siirtohinnoilla sekä kehittyneillä asiakaslähtöisillä palveluratkaisuilla.

Kotkan Energiaverkot Oy:n liiketoiminnan tehtävät ja tavoitteet

Energiaverkkojen tehtävänä on hoitaa vastuullisesti verkko-omaisuutta ja vastata verkkoliiketoiminnasta, sen kehittämisestä sekä toimitusvarmuudesta.

Energiaverkot pyrkii pitämään yllä Karhulan teollisuuden kilpailukykyä omalta osaltaan ja tuomaan lisäarvoa asiakkailleen yhdessä konsernin muiden tuotteiden ja teollisuuteen suuntautuneen palveluyhtiömme KotkaTecin kanssa.

Energiaverkot vuokraa kuituverkkoaan suoraan asiakkailleen sekä operaattoreille, joka mahdollistaa nopeiden tietoliikennepalveluiden saannin Karhulan teollisuuspuiston ja Korkeakosken yrityksille.

Kotkan Energiaverkot Oy on investoinut verkkoinfransa uusintaan ja modernisointiin viimeisen viiden vuoden aikana merkittävästi. Tavoitteena on ollut uudistaa ja parantaa verkon rakenteita ja toimitusvarmuutta asiakkailleen pitkälle tulevaisuuteen.

Karhulanniemen vuonna 1938 rakennetun päämuuntamon sähkönjakelulaitteistot ja toinen päämuuntaja (20 MVA) on uusittu kokonaan, rakennettu uutta kaapeliverkkoa ja jakelujännitettä nostettu sekä useita sähköasemia on verkkoalueella uusittu.