Liikkuminen laitosalueella

Työmaa-alueella saa liikkua vain kulkuluvan saaneet henkilöt ja ajoneuvot. Henkilöliikenne alueelle tapahtuu vain voimalaitoksen henkilöportin kautta. Ajoneuvot voimalaitosalueella ovat sallittuja, kun tavaroiden yms. kuljettamisesta on sovittu erikseen voimalaitoksen työnjohdon kanssa. Mikäli ajoneuvo saa luvan liikkua voimalaitosalueella, voi ajoneuvon mukana tulla alueelle vain kuljettaja. Muut henkilöt kulkevat henkilöportin kautta. Hälytyksen sattuessa, siirry välittömästi kokoontumispaikalle, eli pääportille odottamaan lisäohjeita.

Voimalaitosalueella on voimassa nopeusrajoitus 15km/h. Huomioithan myös muun työmaaliikenteen.

Urakoitsijoiden pysäköintipaikat sijaitsevat laitosalueen ulkopuolella ja ne on merkitty erikseen. Laitosalueelle pysäköinti ei ole sallittu ilman erillistä lupaa. Luvan saat tarvittaessa Kotkan Energian yhteyshenkilöltä.

Hovinsaaren voimalaitoksen aluekartta

Hyötyvoimalaitoksen aluekartta