Ympäristöasiat

Tuotannon ympäristöseuranta

Hovinsaaren voimalaitoksella, Hyötyvoimalaitoksella, Heinsuon polttoaineiden varastointikentällä sekä Huosiossuon turvetuotantoalueella on Etelä-Suomen Aluehallintoviraston myöntämät ympäristöluvat, joita Kaakkois-Suomen Ely-keskus valvoo. Ympäristöluvat ovat luettavissa AVI:n Lupa-Tietopalvelusta.

Ympäristövaikutuksia seurataan lupaehtojen mukaisesti.

Julkaisemme kuukausittain yhteenvedon päävoimalaitostemme toiminnasta ja poikkeavista tilanteista.

Voimalaitosten kuukausitiedotteet

Hovinsaaren voimalaitoksen kuukausitiedotteet 2022

Hovinsaaren voimalaitoksen kuukausitiedotteet 2021

Hyötyvoimalaitoksen kuukausitiedotteet 2022

Hyötyvoimalaitoksen kuukausitiedotteet 2021