Ympäristöasiat

Tuotannon ympäristöseuranta

Hovinsaaren voimalaitoksella, Hyötyvoimalaitoksella, Heinsuon polttoaineiden varastointikentällä sekä Huosiossuon turvetuotantoalueella on Etelä-Suomen Aluehallintoviraston myöntämät ympäristöluvat, joita Kaakkois-Suomen Ely-keskus valvoo. Ympäristöluvat ovat luettavissa AVI:n Lupa-Tietopalvelusta.

Ympäristövaikutuksia seurataan lupaehtojen mukaisesti.

Julkaisemme kuukausittain yhteenvedon päävoimalaitostemme toiminnasta ja poikkeavista tilanteista.

Voimalaitosten kuukausitiedotteet

Hovinsaaren voimalaitoksen kuukausitiedotteet 2023

Hovinsaaren voimalaitoksen kuukausitiedotteet 2022

Hovinsaaren voimalaitoksen kuukausitiedotteet 2021

Hyötyvoimalaitoksen kuukausitiedotteet 2023

Hyötyvoimalaitoksen kuukausitiedotteet 2022

Hyötyvoimalaitoksen kuukausitiedotteet 2021