Turvallisuushavainnot

Turvallisuushavainnoista ja tapaturmista ilmoittaminen 

Jos huomaat työpaikalla mitä tahansa mahdollisesti vaaraa aiheuttavaa, tee asiasta turvallisuushavainto. Ryhdy tarvittaessa toimenpiteisiin vaaran poistamiseksi ja ilmoita siitä esimiehellesi. 
 
Jokainen tehty havainto on tärkeä, ja ne ovat osa työpaikkojen jatkuvaa vaarojenarviointia. Käsittelemällä havainnot ja korjaamalla puutteet voimme tulevaisuudessa estää vastaavia tilanteita. 

Voit tehdä turvallisuushavainnon:

  • suullisesti tai kirjallisesti Kotkan Energian työnjohdolle
  • mobiilisti laitosalueille sijoitettua QR-koodia käyttämällä
 
Tapaturmasta tai läheltä piti -tilanteesta on velvollisuus ilmoittaa heti Kotkan Energian edustajalle.