Toimipisteet ja tuotantolaitokset

Toimitalo ja korjaamo

Kotkan Energia Oy
KotkaGas Oy

Kotkan Energia Oy:n toimipisteen rakennus.

Hovinsaaren voimalaitos

Hovinsaaren voimalaitos.

Hyötyvoimalaitos

Hyötyvoimalaitos.

Tiilitalo

KotkaTec Oy
Kotkan Energiaverkot Oy

KotkaTec Oy:n rakennus.

Heinsuon polttoainekenttä

Heinsuon polttoainekenttä.

Karhulan biolämpökeskus

Karhulan biolämpökeskus.

Tuulivoimalat

Ensimmäiset tuulivoimalat Ilona ja Ilmari

Kotkan Energia aloitti sähkön tuotannon tuulivoimalla ensimmäisten energiayhtiöiden joukossa vuonna 1999, kun Mussaloon rakennettiin kaksi teholtaan 1 MW:n tuulivoimalaitosta. Tuulivoimaloiden yhteenlaskettu teho oli 3–4 GWh vuodessa. Ilonaksi ja Ilmariksi nimetyt tuulivoimalat palvelivat tuulisähkön tuotannossa reilun vuosikymmenen, kunnes ne purettiin vuonna 2013 ja 2015 uusien ja tehokkaampien tuulivoimaloiden tieltä.

Moderni tuulipuisto Mussalon satamassa

Vuosina 2013–2015 Kotkan Energia rakensi Mussalon sataman läheisyyteen kolme uuden sukupolven tuulivoimalaa. Modernit tuulivoimalat edustavat saksalaisen Enerconin mataliin tuuliin kehitettyä mallia. Teholtaan ne ovat 2,35 MW. Tuulivoimaloiden yhteenlaskettu vuosituotanto on noin 24 GWh, mikä vastaa noin 1 500 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta. Tuulivoimaloiden sähköntuotanto alkaa, kun tuulta on 3 m/s. Täysi tuotantoteho saavutetaan tuulennopeudella 11 m/s.

Tuulivoimaloiden teknisiä tietoja:

  • Teho 3 x 2,35 MW
  • Tornin korkeus 98 m
  • Roottorin halkaisija 92 m
Tuulivoimala.

Lämpökeskukset

Kotkan Energialla on useita lämpökeskuksia ympäri Kotkaa

Lämpökeskukset toimivat päätuotantolaitosten varakapasiteettina. Lämpökeskuksia käytetään päävoimalaitosten seisokkien aikana ja talvella kovimpien pakkasten aikaan, kun kaukolämmön tarve on suurta.

Lämpökeskuksia valvotaan ja ajetaan Hovinsaaren voimalaitoksen valvomosta. Lämpökeskuksilla tehdään säännöllisesti koekäyttöjä ja huoltoja, joilla varmistetaan niiden käytettävyys tarpeen vaatiessa.

Lämpökeskuksia on muun muassa Karhulassa (biopolttoaine), Itäkadulla (kevyt polttoöljy), Madesalmessa (kevyt polttoöljy), Karhuvuoressa (kevyt polttoöljy) ja Alahovissa (maakaasu).

Lämpökeskus rakenteilla.

Uusiutuvan energian edelläkävijä

Kotkan Energia on ollut 2000-luvun alkuvuosista lähtien edelläkävijä bio- ja jätepolttoaineiden hyödyntämisessä. Kotkan Energian omasta energiantuotannosta jo yli 60 % on tuotettu uusiutuvilla polttoaineilla.

Kotkan Energia käyttää energiantuotannossaan seuraavia polttoaineita:

  • Biopolttoaineet
  • Turve
  • Jäte- ja kierrätyspolttoaineet
  • Maakaasu
  • Kevyt polttoöljy


Polttoaineiden käyttö painottuu talvikaudelle, jolloin kaukolämmön tuotanto on suurinta.

Polttoainehankinta

Kotkan Energian polttoainetiimi vastaa energiantuotannossa tarvittavien polttoaineiden hankinnasta. Hankimme jatkuvasti biopolttoaineita Hovinsaaren voimalaitoksen ja Karhulan biolämpökeskuksen tarpeisiin. Olemme kiinnostuneita seuraavista raaka-aineista mm. hakkuutähteistä, rankapuusta, rankapuuhakkeesta, metsäteollisuuden sivutuotteista, purkupuusta ja kierrätyspuusta.