Kaukolämpötuotteet

Kaukolämpötuotteissa löytyy vaihtoehtoja. Mikä olisi paras teille?

Kotkan Energian omakoti- ja paritalojen kaukolämpöasiakkaille on tarjolla neljä erilaista kaukolämpötuotetta: perinteisen hinnoittelun Maltti, pienen perusmaksun Aktiivi, kiinteän kuukausimaksun Tyyni sekä 100% uusiutuva Toivo.

Parhaiten sopiva kaukolämpötuote riippuu kiinteistöstä sekä siitä, miten paljon on valmis panostamaan energiatehokkuuteen. Esimerkiksi, jos polttaa usein puuta takassa, saattaa Aktiivi olla paras tuote. Jos taas haluaa tietää laskun suuruuden etukäteen, niin silloin Tyyni on oikea kaukolämpötuote. Annamme mielellämme lisätietoja ja neuvoja sopivan kaukolämpötuotteen valintaan.

Perhe talon terassilla.

Minkälaisia kaukolämpötuotteita voimme tarjota juuri sinulle?

Maltti – perinteisen hinnoittelun tuote

  • Perusmaksu määräytyy kiinteistön koon mukaisesti. Lisätietoa hinnastossa.      
  • Energiamaksu on 74,34 €/MWh (sis. alv 24 %).
  • Maltti-tuote on voimassa oletuksena, jollei muuta ole valittu.

Valitessasi Maltin tuotteeksesi, sopimus astuu voimaan tilausta seuraavan kuukauden alusta. Tuote voidaan vaihtaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti Kotkan Energialle.

Tyyni – kiinteän kuukausimaksun kaukolämpötuote

  • Kaukolämpölasku on samansuuruinen joka kuukausi.
  • Hinta määräytyy aina tarjouksen perusteella.
  • Hinta sisältää perusmaksun ja energiamaksun sekä kaukolämpölaitteiden vuosihuollon.

Hintaa tarkistetaan vuoden kuluttua kulutustietojen perusteella ja korjataan tarvittaessa. Mikäli lämmönkulutus on vähentynyt yli 20 % kuukausimaksu pienenee 10 %. Mikäli lämmönkulutus on lisääntynyt yli 20 % kuukausimaksu kasvaa 10 %. Sopimus on määräaikainen ja voimassa 24 kuukautta. Määräajan jälkeen tuote vaihtuu automaattisesti takaisin ”Maltiksi”. 

Aktiivi – pienen perusmaksun kaukolämpötuote

  • Perusmaksu on puolet (50 %) Maltin perusmaksusta.
  • Energiamaksu on 89,19 €/MWh (sis. alv 24 %).

Valitessasi Aktiivin tuotteeksesi, sopimus astuu voimaan tilausta seuraavan kuukauden alusta.

Sopimus on määräaikainen ja voimassa 12 kuukautta. Määräajan jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana.  Tuote voidaan vaihtaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti Kotkan Energialle.

Toivo – 100% uusiutuva tuote

  • Perusmaksu määräytyy voimassa olevan hinnaston mukaan.
  • Energiamaksu on 75,08 €/MWh (sis. alv 24 %).

Valitessasi Toivon tuotteeksesi, sopimus astuu voimaan tilausta seuraavan kuukauden alusta.

Tuote voidaan vaihtaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti Kotkan Energialle. Toivo on 100% uusiutuvaa ja se tuotetaan Kotkan Energian omissa voimalaitoksissa ja lämpökeskuksissa puulla sekä biopohjaisella jätteellä.

Toivo-tuote perustuu nyt myös virallisiin ja todennettuihin energiaviraston myöntämiin lämmön alkuperätakuisiin.

Kaukolämmön perus- ja energiamaksut

Kotkan Energia Oy:n kaukolämpöverkkoon liittyneet asiakkaat maksavat tilaamastaan kaukolämpötehosta voimassa olevan hinnaston mukaisen perusmaksun ja käyttämästään energiasta energiamaksun. Pientalojen sopimusteho määritellään kiinteistön lämmitettävästä tilavuudesta.
Energiamaksu löytyy tuotekohtaisesti hinnastosta. Huippuenergiamaksu on 1,42 x energiamaksu asiakkaille, joiden päälämmitysmuoto on jokin muu kuin kaukolämpö.

Perusmaksu lasketaan kiinteistön käyttämän kaukolämpötehon P (kW) mukaan seuraavasti:

Rivi- ja asuinkerrostaloissa kerroin K = 1,08
Uusissa rivi- ja asuinkerrostaloissa, jotka ovat saaneet rakennusluvan 1.1.2010 jälkeen kerroin K = 0,90
Muissa rakennuksissa kerroin K = 1,15

Sopimusteho P (kW) Perusmaksu (€/vuosi)
6,5-45 K x (44 x P)
45-115 K x (135 + 41 x P)
115-465 K x (2435 + 21 x P)
yli 465 K x (7085 + 11 x P)

Uudisrakennuksissa rakennusaikainen perusmaksu on 0,5 x sopimustehon mukainen perusmaksu. Rakennusaikainen perusmaksu ei koske pientaloja. Liittymän ylläpitomaksu on 0,33 x voimassa oleva perusmaksu. Jos liittymä myöhemmin otetaan käyttöön, peritään siitä hinnaston mukainen lämmöntoimituksen katkaisu- ja uudelleen kytkentämaksu. Liittymän ylläpito ei sisällä lämmöntoimitusta.

Perusmaksu tarkistetaan vuosittain

Liittymisvaiheessa perusmaksun perusteena käytetään suunnittelijan mitoittamaa kiinteistön suurinta tehontarvetta tunnin aikana -29 asteen ulkolämpötilassa. Lisäksi otetaan huomioon lämpimän käyttöveden tuntinen teho. Tästä käytetään nimitystä sopimusteho. Suunnittelijan antamat arvot ovat lähtökohtaisesti ensimmäisen täyden lämmityskauden ajan perusmaksun määräytymisperusteena. Tämän jälkeen kiinteistössä tehdään vuosittain tehontarkistus, joka perustuu edellisen lämmityskauden (1.10. – 30.4.) mitattuihin kulutuksiin. Mitatuista kulutuksista saatu teho redusoidaan eli muunnetaan mitoitusulkolämpötilaan -29 °C. Tästä muodostuu laskutusteho. Liittymismaksu määräytyy sopimustehon mukaan.

Mitattuun tehoon perustuva laskutustehontarkistus on oikeudenmukainen, sillä asiakas maksaa juuri siitä tehosta, mitä oikeasti tarvitsee mitoitusulkolämpötilassa -29 °C. Laskutustehon muutoksesta ei tehdä uutta lämpösopimusta. Muutoksesta lähetetään kuitenkin asiakkaan laskutusosoitteeseen tai asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen tarkistusraportti, josta muutoksen perusteet selviävät.