Toimintajärjestelmä

Kotkan Energian sertifioitu toimintajärjestelmä perustuu standardeihin ISO 9001:2015 (laatu), ISO 14001:2015 (ympäristö) sekä ISO 45001:2018 (työterveys ja -turvallisuus). Teemme konsernissa säännöllisesti sisäisiä auditointeja sekä johdon katselmuksia, jotka toimivat työkaluina jatkuvaan parantamiseen. Toimintaamme ohjaa EHSQ-politiikka eli laatu-, ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuuspolitiikka.

Jotta voimme palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla, arvioimme säännöllisesti myös toimittajiamme ja teemme toimittaja-auditointeja.

Laatu-, ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuuspolitiikka

Kotkan Energia -konserni tuottaa vastuullisesti ja kestävästi asiakaslähtöisiä alueellisia energiapalveluita. Haluamme olla päästöttömän energiatulevaisuuden edelläkävijä, asiakkaiden paras kumppani ja vastuullinen alueellisen elinkeinoelämän edistäjä. Konsernin toimintajärjestelmä kattaa laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusasiat ja se perustuu standardeihin ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme seuraavia arvoja:

  • ihmisläheisyys
  • innovatiivisuus
  • tavoitteellisuus
  • vastuullisuus

Tavoitteemme on ehkäistä ympäristön pilaantumista, toimia materiaalitehokkaasti, lieventää toimintamme vaikutusta ilmastomuutokseen ja parantaa energiatehokkuutta kaikessa toiminnassamme. Tavoitteemme on ettei yhtään työtapaturmaa sattuisi ja ettei työskentely meillä vaaranna terveyttä millään tavalla. Tunnistamme toiminnastamme aiheutuvat ympäristövaikutukset sekä turvallisuusriskit. Ennalta ehkäisevin toimenpitein varmistamme, että ympäristö- ja turvallisuusriskit pysyvät mahdollisimman pieninä ja ne ovat hallittavissa.

Toteutamme ennakkoluulottomasti ja innovatiivisesti luotettavia ja kilpailukykyisiä energiaratkaisuja ja palveluita, joissa hyödynnetään parasta käytettävissä olevaa, taloudellisesti toteuttamiskelpoista tekniikkaa siten, että ympäristökuormitus ja energiankulutus ovat mahdollisimman pienet. Haluamme syventää yhteistyötä asiakkaiden kanssa ja parantaa molempien menestymistä. Pyrimme edistämään kiertotaloutta. Sitoudumme toimintojemme jatkuvaan parantamiseen ja täytämme lain ja viranomaisten meille asettamat vaatimukset. Raportoimme tunnusluvuista säännöllisesti ja avoimesti.

Laadukkaan toiminnan perustana liiketoiminnoissamme ovat:

  • ymmärrämme ja huomioimme asiakkaidemme tarpeet ja odotukset omassa toiminnassamme
  • kehitämme toimintojamme jatkuvasti vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä
  • panostamme henkilöstömme osaamiseen ja työhyvinvointiin
  • olemme luotettavia ja ketteriä
  • toimintamme on jatkuvasti kannattavaa

Kannustamme henkilöstöämme, asiakkaitamme ja muita sidosryhmiämme ympäristön ja energiatehokkuuden kannalta myönteisten ratkaisujen toteuttamiseen. Turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassamme. Edellytämme, että henkilöstömme ja yhteistyökumppanimme sitoutuvat noudattamaan laatuun, työterveyteen ja -turvallisuuteen sekä ympäristöön liittyviä kulloinkin voimassa olevia ohjeitamme ja lainsäädäntöä.