KotkaGas Oy

KotkaGas Oy on Kotkan Energia Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö. KotkaGas Oy:n päätuote on maakaasun, biokaasun ja LNG:n (nesteytetty maakaasu) joustava toimitus asiakkaille. Toiminta on ISO 9001 (laatu), ISO 14001 (ympäristö) ja ISO 45001 (työterveys ja -turvallisuus) sertifioitu. Vastuullisuuspolitiikassa korostuvat ympäristönäkökohdat sekä työturvallisuus.

Tarjoamme tuotteitamme teollisille toimijoille sekä oman jakeluverkon alueella että muualla Suomessa. Emoyhtiömme Kotkan Energia Oy käyttää Kotkassa maakaasua myös omien asiakkaidensa energian- ja lämmöntuotantoon. Konserni omistaa myös maakaasun jakeluverkkoja Kotkan alueella.

KotkaGas Oy tarjoaa maakaasutoimituksia luotettavasti eri maahantuontipisteiden kautta.

Toimimme markkinoilla seuraavin statuksin:

Toimitus kauttamme takaa toimitusvarmuuden helpoimmalla mahdollisella tavalla. kustannustehokkaasti.

Palvelumme

Toimitamme asiakkaillemme energiaa läheisessä yhteistyössä, luotettavasti ja läpinäkyvästi, avaimet käteen -periaatteella.

Asiakkaan halutessa voimme toimittaa kaasueriä myös ns. palkkitoimituksina tai lyhyinä joustotuotteina – asiakkaamme päättävät parhaan toimitustavan. Tarjoamme kilpailukykyiset hinnat koko toimitukselle.

Ota yhteyttä kuullaksesi tarkemmin tarjoamastamme lisäarvosta!

Yli 0
maakaasuasiakasta
0 %
toimitusvarmuus

Mikä maakaasu?

Maakaasu on väritön, myrkytön ja lähes puolet ilmaa kevyempi luonnonkaasu. Maakaasua saadaan poraamalla maan uumenista kuten öljyäkin.

Suomeen toimitettava maakaasu on erittäin puhdasta ja sen metaanipitoisuus on yli 98 %. Maakaasu on vähäpäästöinen polttoaine, joka ei sisällä rikkiä, pölyä eikä raskasmetalleja. Maakaasua poltettaessa syntyy hiilidioksidia ja vesihöyryä sekä typen oksideja.

Maakaasun ympäristöystävällisyyttä lisää maakaasulla saavutettava hyvä hyötysuhde. Maakaasun myynti avautui kilpailulle 1.1.2020 alkaen.

KotkaGas logo.

Ota yhteyttä

Tarjoamme henkilökohtaisen yhteyshenkilön asioiden hoitamiseksi.

Mikko Simola

Janne Saarela