Siisteys ja järjestys

Työkohteessa on noudatettava hyvää siisteyttä ja järjestystä sekä huolehdittava osaltaan jätteiden keräyksestä niille osoitettuihin pisteisiin tai astioihin. Työkohde on päivän tai ko. työtehtävän päättyessä siistittävä. 

Työ on valmis vasta, kun työkohde on siivottu.

Älä varastoi tavaraa sähkökeskuksien ja alkusammuttimien edustoille. Varsinkin portaissa ja muilla kulkuteillä on sähköjohdot ja – kaapelit sijoitettava siten, etteivät ne aiheuta kompastumisen tai sähköiskun vaaraa.