Kulkuluvat

Työmaalla työskentelevillä on oltava kuvallinen rakennustyömaan henkilötunniste. Tunnisteesta tulee käydä ilmi henkilön veronumero, henkilön ja hänen työnantajansa nimi tai se, että kyseessä on itsenäinen työnsuorittaja. Kukin urakoitsija vastaa oman henkilökuntansa ja aliurakoitsijoidensa osalta kuvallisen henkilötunnisteen hankkimisesta. 

Kulkuluvat työmaa-alueelle myöntää Kotkan Energian edustaja. 

Urakoitsijan tulee toimittaa työntekijälistat Kotkan Energialle osoitteeseen vuosihuollot@kotkanenergia.fi viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosihuollon alkamista.

Kulkuluvan saamisen edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu turvallisuusperehdytys ja voimassa oleva työturvallisuuskortti. Työmaan kulkutunnisteena käytetään ensisijaisesti valtti-korttia.

Kulkulupa on henkilökohtainen. Mikäli kulkutunniste katoaa, ota yhteys Kotkan Energian edustajaan. 

Lisätiedot kulkulupiin liittyen:

Nelli Riihisaari, ehsq-insinööri, etunimi.sukunimi@kotkanenergia.fi / p. 044 7099 372