Työturvallisuus

Kotkan Energia -konserni on sitoutunut vahvasti työturvallisuuteen ja haluamme, että jokainen meillä työskentelevä lähtee töistä kotiin yhtä terveenä kuin on töihin tullut.

Standardiin ISO 45001:2018 perustava johtamisjärjestelmä ohjaa konsernia tavoitteiden asettamisessa ja jatkuvassa parantamisessa. Johtamisjärjestelmämme on sertifioitu, ja ulkopuolinen arvioija arvioi järjestelmämme toimivuuden vuosittain.

Kuulumme myös Nolla tapaturmaa -foorumiin, jota koordinoi Työterveyslaitos. Turvallisuus on koko Kotkan Energia -konsernin yhteinen asia, ja kannustamme henkilöstöämme ja yhteistyökumppaneitamme aktiiviseen turvallisuushavainnointiin. Analysoimme tarkkaan kaikki turvallisuushavainnot, läheltä piti -tilanteet ja tapaturmat.

Johtoryhmämme tekee tuotantolaitoksissamme, toimipisteissämme ja työkohteissamme säännöllisesti turvallisuuskierroksia.

Kaikkien Kotkan Energian tuotantolaitoksilla työskentelevien tulee suorittaa turvallisuusperehdytys, joka on voimassa kaksi vuotta. Turvallisuusperehdytyksen suorittaminen on edellytys kulkuluvan saamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn tuotantolaitoksilla. Koulutus tehdään sähköisesti, ja sen suorittaminen on ajasta ja paikasta riippumatonta.