Työturvallisuus

Kotkan Energia -konserni on sitoutunut vahvasti työturvallisuuteen ja haluamme, että jokainen meillä työskentelevä lähtee töistä kotiin yhtä terveenä kuin on töihin tullut.

Standardiin ISO 45001:2018 perustava johtamisjärjestelmä ohjaa konsernia tavoitteiden asettamisessa ja jatkuvassa parantamisessa. Johtamisjärjestelmämme on sertifioitu, ja ulkopuolinen arvioija arvioi järjestelmämme toimivuuden vuosittain.

Kuulumme myös Nolla tapaturmaa -foorumiin, jota koordinoi Työterveyslaitos. Turvallisuus on koko Kotkan Energia -konsernin yhteinen asia, ja kannustamme henkilöstöämme ja yhteistyökumppaneitamme aktiiviseen turvallisuushavainnointiin. Analysoimme tarkkaan kaikki turvallisuushavainnot, läheltä piti -tilanteet ja tapaturmat.

Johtoryhmämme tekee tuotantolaitoksissamme, toimipisteissämme ja työkohteissamme säännöllisesti turvallisuuskierroksia.

Kaikkien Kotkan Energian tuotantolaitoksilla työskentelevien tulee suorittaa turvallisuusperehdytys, joka on voimassa kaksi vuotta. Turvallisuusperehdytyksen suorittaminen on edellytys kulkuluvan saamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn tuotantolaitoksilla. Koulutus tehdään sähköisesti, ja sen suorittaminen on ajasta ja paikasta riippumatonta. 

Työturvallisuuskyltti.

Turvallisuusperehdytykset alihankkijoille

Henkilöt keskustelevat.

Oletko tulossa tekemään töitä Kotkan Energian laitokselle? Turvallisuus on meille tärkeää ja haluamme välttää tapaturmat ja vaaratilanteet.

Saadaksesi kulkuluvan laitosalueelle, sinun tulee suorittaa sähköinen turvallisuusperehdytyskoulutus. Koulutus on voimassa kaksi vuotta.

Kuljettajat

Kuljettajien turvallisuusperehdytykset

Täältä löydät kaikkien laitostemme eri kuljettajien turvallisuusperehdytykset

Urakoitsija

Hovinsaaren voimalaitos

Klikkaa Hovinsaaren voimalaitoksen turvallisuusperehdytykseen.

Hyötyvoimalaitos

Klikkaa Hyötyvoimalaitoksen turvallisuusperehdytykseen.

Karhulan biolämpökeskus

Klikkaa Karhulan biolämpökeskuksen turvallisuusperehdytykseen.

Kaukolämpö

Klikkaa kaukolämpötöiden turvallisuusperehdytykseen.