Saavutettavuusseloste

Kotkan Energia Oy pyrkii takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden EU:n saavutettavuusdirektiivin ja Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:ssä esitettyjen vaatimustasojen A ja AA:n mukaisesti. https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/lait-ja-standardit/wcag-2-1/

Tämä saavutettavuusseloste koskee www.kotkanenergia.fi -verkkosivustoa.

Vaatimustenmukaisuustilanne
Kotkan Energian verkkosivusto vastaa suurilta osin vaatimuksia täyttäen kriittiset A ja AA -kriteerit osittain. Sivuston saavutettavuutta pyritään parantamaan vuosien 2021 ja 2022 aikana. Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö
Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

Lain noudattamatta jättäminen ja kohtuuton rasite:

Kotkan Energian sivusto sisältää liitetiedostoja (pdf, doc), joista kaikki eivät ole saavutettavia.
b. Havaittavassa tekstivastineissa on puutteita, kuten videoiden tekstityksissä.
Puutteet pyritään korjaamaan vuosien 2021 ja 2022 aikana.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen
Tämä seloste on laadittu 30.11.2021 ja julkaistu 30.11.2021. Seloste perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin.

Palaute ja yhteystiedot
Jos huomasit Kotkan Energian verkkosivustolla saavutettavuuspuutteita, kerro niistä meille! Teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi ja saavutettavan verkkosivuston takaamiseksi. Saavutettavuutta koskevia kyselyitä, puutteita ja kehitysehdotuksia voi lähettää markkinointi- ja viestintäpäällikkö Annika Aallolle osoitteeseen annika.aalto@kotkanenergia.fi.

Täytäntöönpanomenettely
Toivomme ensisijaisesti, että saavutettavuusongelmista annetaan ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Mikäli saat saavutettavuuspalautteeseen epätyydyttävän vastauksen tai et saa pyydettyä sisältöä saavutettavassa muodossa, voit tehdä sivustosta saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön. Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuutta. Saavutettavuusvaatimukset.fi -sivuilla on ohjeet, miten valitus tehdään ja käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero 0295 016 000 (vaihde)