Vuosikertomus 2023

Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2023

Ennen

Kotkan Energia osakeyhtiönä täytti 30 vuotta kesällä 2023. Energiaa on toki tehty ja toimitettu kotkalaisille jo paljon pidempään, sähkölaitos perustettiin Kotkaan vuonna 1922 ja se muuttui energialaitokseksi vuonna 1984. Sähköä ja valoa sekä myöhemmin yhä monipuolisemmin energiatuotteita ja -palveluita on toimitettu siis jo yli 100 vuotta. Kaukolämpöäkin on myyty Kotkassa jo kohta 60 vuotta.

Vuonna 1993 perustettiin nykymuotoinen Kotkan Energia Oy, johon yhtiöitettiin kaikki kaupungin energialaitoksen toiminnot, kaukolämmön lisäksi mm. sähkö- ja katuvaloverkot sekä sähkön myyntitoiminnot. Samana vuonna Kotkan Energia osti sokeritehtaan voimalaitoksen Hovinsaarella Xyrofin Oy:ltä ja siitä alkoi oman tuotannon kehittäminen määrätietoisesti.

Kotkan Energia on kehittynyt paljon toimiessaan osakeyhtiönä 30 vuoden ajan. Energiantuotantoa on uudistettu bio- ja jätepohjaiseen energian tuotantoon, hiilestä luovuttu ja uusia liiketoimintoja, kuten jätteiden energiahyödyntäminen ja tuulivoima on kehitetty matkan varrella.

Kotkan Energia – konserni on muodostunut yrityskauppojen kautta sekä toimintoja yhdistelemällä nykymuotoonsa. Kotkan Energiaverkot Oy, KotkaGas Oy ja KotkaTec Oy toimivat tärkeänä osana energiakonserniamme.

Nyt

Yhtiö juhlisti näyttävästi 30-vuotista taivaltaan henkilöstön, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa Kotkan uudella Satama Areenalla. Tunnelma oli korkealla ja juhla onnistui hienosti, se myös toi esille uuden Areenan monipuolisuuden tapahtumien järjestämispaikkana.

Työturvallisuus ja henkilöstön kokonaisvaltainen jaksaminen ovat meille tärkeitä arvoja, työturvallisuudessa tehtiin ennätykselliset yli 500 turvallisuushavaintoa ja vakavilta työtapaturmilta onneksi vältyttiin. Turvallisuusasiat ovat maailman tilanteen takia olleet paljon esillä, olem-
me osallistuneet valmiusharjoituksiin, organisaatiota on täsmennetty ja erityisesti kyberturvallisuuden puolella on tehty parannuksia ja järjestetty koulutuksia. Henkilöstön määrä on viimeisten vuosien aikana kasvanut toimintojen laajentuessa ja henkilöstötyytyväisyys on hiukan parantunut (4,79/6).

Talouden alavire voimistui syksyllä 2023 ja sähköpalveluyhtiömme KotkaTec joutui vähentämään henkilöstöä muutosneuvotteluiden jälkeen vuoden 2023 lopulla. Rakentamisen pysähtyminen ja teollisuuden sulkemiset iskivät yhtiön tilauskantaan voimakkaasti. KotkaTecin tilanne on parantunut alkuvuodesta 2024 ja tulevaisuus näyttää jo hiukan paremmalta.

Vuoden 2023 tilikausi oli Kotkan Energialle konsernina kahdeksas. Kauden liikevaihto oli 139 milj. eur ja tilikauden tulos 7,7 milj. eur. Haastavan vuoden jälkeen saavutettiin konsernitasolla erinomainen tulos KotkaGas Oy:n kannatellessa muuta konsernia. Taseen loppusumma oli 145,5 milj. eur. Vierasta pääomaa oli tilikauden lopussa 44,6 milj. eur ja taseen ulkopuolisia leasingvuokravastuita 24,7 milj. eur. Kotkan Energia tulee valtuuston päätöksen mukaan maksamaan omistajalleen osinkoa 3,2 milj. eur tilikauden tuloksesta.

Investoinnit lisääntyivät selkeästi edellisistä vuosista ja niitä tehtiin tilikaudella yhteensä 11,1 milj. eur arvosta. Tärkeimpänä investoitiin yli 6 milj. eur kaukolämpöverkoston laajennukseen Ristinkallion alueelle sekä muihin kaukolämpöverkoston parannuksiin sekä uusiin liittymiin. Kampuskorttelin Energiakeskus valmistui ja otettiin käyttöön kesäkuussa. Myös hiilineutraaliustiekarttaan liittyviä investointeja aloitettiin ja tuotantolaitoksilla toteutettiin merkittäviä revisioita ja huoltotoimia.

Tulevaisuus

Kotkan Energian strategiana on olla asiakkaiden paras kumppani, päästöttömän energiatulevaisuuden edelläkävijä ja vastuullinen elinkeinoelämän edistäjä. Näistä teemoista energiantuotannon muutos on yhtiölle merkittävin tekijä seuraavina vuosina. Tulemme investoimaan useita kymmeniä miljoonia euroja hukkalämpöihin ja sähköistymiseen perustuvaan lämmön ja prosessihöyryn tuotantoon. Lisäksi seuraavan 10 vuoden aikana uskon meidän tuottavan täysin hiilineutraalia energiaa kilpailukykyiseen hintaan.

Asiakkaat haluavat toimitusvarmaa energiaa kilpailukykyiseen hintaan. Tämä on yksi meidän tulevien vuosien päätavoitteista, pidetään päätuotteemme kilpailukykyisinä ja laajennetaan asiakkaan valinnan mahdollisuuksia. Tämän lisäksi energian toimitus muuttuu yhä enemmän palvelutoimitukseksi, jossa koko prosessin hoitaminen verkon rakennuksesta, laitteiden asennuksesta, huoltoon, älykkääseen ohjaukseen pitää pystyä hoitamaan ammattitaitoisesti ja asiakasta kuunnellen. Myynti, markkinointi ja asiakaspalvelu tulee pystyä tulevaisuudessa hoitamaan yhä ketterämmin, digitalisaatiota ja tekoälyä hyödyntäen.

Alueellisen elinkeinoelämän osalta akkuteollisuus, vetyhankkeet ja jo aiemmin mainittu teollisen tason yhteistyö hukkalämpöjen hyödyntämisessä tulevat vaatimaan panostusta ja oikeanlaista osaamista. Akkuteollisuuden hankkeet voivat toteutuessaan muuttaa koko Kotkan ja Haminan seudun työllisyystilannetta ja muuttoliikeen suuntaa. Vaikutuksia olisi siis suorien energiantoimitusten tai hukkalämpöjen hyödyntämisen lisäksi välillisesti myös asumiseen ja aivan varmasti koko alueen energian
tarpeeseen. Koko alueen energiansiirtoverkkojen tehostaminen tulee myös ajankohtaiseksi hankkeiden edetessä.

Vastuullisuusohjelman valmistelu aloitettiin Kotkan Energialla vuonna 2023 ja se on tarkoituksena julkaista vuoden 2024 syksyllä. Vastuullisuuden osalta teemme jo todella paljon eri osa-alueilla, mutta asiat tulee pystyä vetämään paremmin yhteen. Eri osa-alueiden raportointi ja erityisesti avoin viestintä tulevat olemaan tulevaisuudessa erityisen tärkeitä. Rahoittajien, omistajan, kuntapäättäjien, yhteistyökumppaneiden, asiakkaiden ja henkilöstön tulee saada avoimesti tietoa yhtiön toiminnasta
ja asetettujen vastuullisuustavoitteiden toteutumisesta. Koko yrityskenttä on muutoksessa, jossa ei enää riitä paperille tekaistu viherrys-ohjelma, vaan vastuullisuusteot tulee pystyä myös mittaamaan ja todentamaan ulkopuolisen puolueettoman todentajan toimesta sekä erityisesti viestimään kaikille sidosryhmille avoimesti ja luotettavasti.


Kiitos kaikille kuluneesta vuodesta, työ on vasta alussa.
Sami