Vuosikertomus 2021

Vastuullisuus

Visiomme: "Pieni jalanjälki, suuri kädenjälki"

Meidän kaukolämmön tuotanto on hiilineutraalia vuonna 2030

Vuoden 2021 aikana Kotkan Energian hallitus hyväksyi tiekartan, joka näyttää tavoitteemme vuodelle 2030. Jotta hiilineutraaliin kaukolämmön tuotantoon päästään, tulee tuotantoon tehdä merkittäviä muutoksia. Kotkan kaupunki julkaisi joulukuussa 2021 ilmasto-ohjelman, joka ohjaa kaupunkikonsernin ilmastotoimia aikajaksolla 2021-2030. Kaupungin strategisiin tavoitteisiin
on kirjattu 80 % vähennystavoite ilmastopäästöissä vuoteen 2030 mennessä, vuoden 2007 tilanteeseen verrattuna.

Kotka on yksi Suomen 93 kunnasta, jotka kuuluvat Suomen ympäristökeskuksen organisoimaan Hinkuun, eli kohti hiilineutraalia kuntaa -verkostoon. Suomi otti vuonna 2019 tavoitteekseen hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. Päätökset juontavat Pariisissa solmittuun, kansainväliseen ilmastosopimukseen. Kotkan Energian keskeisimpiä kehityskohtia tulee olemaan turpeen käytöstä luopuminen. Hukkalämpöjen hyödyntäminen ja geolämpö ovat myös isossa roolissa.

Erilliset hankkeet tähtäävät myös päästöjen vähentämiseen. Kotkan kantasatamaan rakentuva tapahtumakeskus Satama Areena hotelleineen sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin kampus muodostavat kokonaisuuden, jonka lämmityksessä käytetään maalämmön ja kaukolämmön yhdistävää hybridimallia. Uudessa Energiakeskuksessa hyödynnetään opiskelevien
ammattikorkeakoululaisten tuottaman lämpöenergiaa esimerkiksi tapahtuma-areenan lämmitykseen.

Energiakriisin ja Ukrainan sodan aiheuttamien polttoainemarkkinoiden häiriöiden takia ja kaukolämmön toimitusvarmuuden varmistamiseksi Kotkan Energia Oy päivitti vuonna 2021 laadittua kaukolämmön hiilineutraalisuustiekartan
tavoitepolkua vastaamaan muuttunutta tilannetta. Toimitusvarmuuden varmistamiseksi fossiilisia polttoaineita on jouduttu käyttämään suunniteltua huomattavasti enemmän, ja tästä johtuen Kotkan Energian kaukolämmön päästökerroin kasvoi vuoteen 2021 verrattuna.

Investoimme vähäpäästöiseen energiantuotantoon

Kantasatamassa rakennetaan kampuskorttelin energiakeskusta, jonka tuloksena alue lämpenee 100 % uusiutuvalla energialla (maalämpö + Toivo-kaukolämpö-yhdistelmä).

Investoimme teknologiaan, joka auttaa meitä lopettamaan turpeen käytön tukipolttoaineena.

Siirrymme asteittain kestävään liikkumiseen

• vaihdamme yhtiön autot henkilöautot täyssähköautoihin. Samalla vähennämme autojen kokonaismäärää 10 kpl:lla.

• tarjoamme henkilöstölle leasing-pyöräetua. Edun on hyödyntänyt 59 työntekijää.

• kotkalaiset itse vaikuttavat kaupunkialueen päästöihin liikkumisvalinnoillaan. Kaupunki on antanut Kotkan Energian vastuulle liikenteen sähköistymisen mahdollistavan jakeluverkon rakentamisen. Vuonna 2020 rakensimme 27 sähköautojen latauspistettä ja työtä jatkettiin vuonna 2021 siten, että latauspisteitä on nyt yhteensä 43. Latauspisteiden käyttö on ollut kovassa kasvussa. Vuonna 2022 käyttöaste oli 47 %.

• tytäryhtiömme KotkaTec tekee sähköautojen latauspisteitä ja asentaa aurinkopaneeleja yrityksille ja taloyhtiöille ja näin mahdollistaa asiakkaiden omien hiilineutraalisuustavoitteiden toteutumisen.

Neuvomme ja viestimme energiansäästöstä

• Kotkan Energia on mukana Astetta alemmas -kampanjassa, jossa kehotetaan suomalaisia säästämään energiaa.

Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa

”Nolla tapaturmaa -foorumi” myönsi Kotkan Energia Oy:lle työturvallisuuden tasoluokituksessa vuodelle 2022 tason II – Kohti maailman kärkeä. Jatkamme työturvallisuuden ja turvallisuuskulttuurin kehittämistä edelleen.

Vähennämme päästöjä

Uusien investointien myötä kaukolämmön tuottaminen onnistuu entistä pienemmillä hiilidioksidipäästöillä. Alla on kuvaaja päästötiedoista viiden vuoden ajanjaksolla. Hiilidioksidipäästöissä on raportoitu päästökaupassa mukana olevat päästöt. Kokonaispäästöt eivät juurikaan nousseet vuoteen 2021 verrattuna, mutta kaukolämmön päästökerroin kasvoi. Tuotannossa jouduttiin käyttämään enemmän fossiilisia polttoaineita (mm. turvetta) Ukrainan sodan vaikutusten takia. Kaukolämmön päästökertoimen laskennassa CHP-laitosten osalta on käytetty hyödynjakomenetelmää.

• Autamme kotkalaisia vähentämään päästöjään tarjoamalla kestäviä tuotteita ja palveluita kuten: Toivo-kaukolämpö, sähköautojen latauspisteet, aurinkopaneelit ja älykäs kaukolämpötuote Smartikle.

• Vuonna 2022 käyttöön tuli Energiaviraston ylläpitämä lämmön alkuperätakuujärjestelmä, johon liityimme heti kun se oli mahdollista. Toivo-kaukolämpötuote on varmennetusti 100 % uusiutuvilla polttoaineilla tuotettua.

Tuemme paikallisen elinkeinoelämän kasvua ja kehittymistä

Verojen maksumme on osa vastuullisuustyötä. Se on myös osa yritysvastuuta, jolla tarkoitetaan yleisesti kestävän kehityksen periaatteiden ja päämäärien huomioimista sekä toteuttamista yritystoiminnassa. Suhtaudumme verojen maksuun voitonjaon luonteisina erinä yritysten tuottaman taloudellisen lisäarvon jakamisena ympäröivälle yhteiskunnalle.

Yhteiskuntavastuu

NUORET: vuotuinen Junnu Kotkanpoikastipendi myönnettiin 20 hakijalle, yhteensä 4200 euron edestä. Stipendi on tarkoitettu tukemaan paikallisia nuoria urheilijoita heidän määrätietoisessa työssään.

KULTTUURI: tuimme paikallista nuorta rap-artistia ja musiikintekijää Johannes Penttiä tilaamalla häneltä teoksen, joka kertoi koko henkilöstöstä. Kappale esitettiin henkilöstön infopäivässä. Johannes Pentin ja hänen mikserinsä Bass Brotherz toiveesta palkkio ohjattiin Kymenlaakson lastenosastojen tuki ry:lle.

LAPSET: Kymenlaakson lastenosastojen tuki ry:lle lahjoitimme 4000 euroa. Lahjoitus käytetään osastolla vierailevien klovnien palkkaamiseen.

YMPÄRISTÖ: vuoden aikana myytyjen Toivo-liittymien myyntivoitoilla järjestettiin Toivo&Meri -tapahtuma, jossa yhteistyössä kaupungin ja Kymenlaakson Jäte Oy:n kanssa haastoimme kaupunkilaisia keräämään roskia Sapokanpuiston alueelta.

URHEILU: sponsoroimme muutamia paikallisia urheiluseuroja, pääpainoina lajit: jalkapallo, koripallo ja golf.

KASVATUS: lahjoitimme Tavastilan koulun ekaluokkalaisille omat liikennetyökirjat.

Johdamme vastuullisesti

sillä:

• kohtelemme toisiamme yhdenvertaisesti ja noudatamme eettistä ohjeistusta, johon koko henkilöstö on perehdytetty

• Otimme vuonna 2022 konsernin sisäiseen käyttöön whistleblowing-direktiivin edellyttämän ilmoituskanavan, ILMI:n.