Toivo ja meri

Kotkan Energia tukee Itämerta Toivon tuotoilla​ Itämerta uhkaa monet ongelmat ja haluamme auttaa merta voimaan paremmin. Kotkan Energia tekee uusiutuvan kaukolämpötuote Toivon myynnistä lahjoituksen Itämeren hyväksi. Samalla juhlistamme Itämeripäivää siivoustalkoiden merkeissä torstaina 25.8.2022 klo 10-14 Kotkan Sapokassa, tule mukaan! Odotamme paikalle sankoin joukoin innokkaita roskien kerääjiä. Paikalla on myös Kotkan Energian edustajia keskustelemassa ja kertomassa ajankohtaista tietoa […]

Kotkan Energialle jälleen tunnustusta työturvallisuudesta

Nolla tapaturmaa -foorumi on myöntänyt Kotkan Energia Oy:lle työturvallisuuden tasoluokituksessa vuodelle 2021 tason: Taso II – Kohti maailman kärkeä. Kotkan Energia on ollut mukana Nolla tapaturmaa -foorumissa reilut neljä vuotta ja ansaitsi jo kolmatta vuotta peräkkäin tasoluokituksen tunnustuksena tekemästään turvallisuustyöstä. – Vaikka korona on tuonut omat haasteensa työntekoon, on ilahduttava, että työturvallisuuden taso ei ole laskenut. Kehitettävää […]

Kotkaan suunnitteilla yli 100 MEUR laitosinvestointi vihreän vedyn ja uusiutuvan kotimaisen kaasun tuotantoon

Kotkan Energia Oy ja Nordic Ren-Gas Oy ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen uusiutuvaa metaania ja vihreää vetyä tuottavan Power-to-Gas-laitoksen toteutettavuussuunnittelusta. Kotkaan suunniteltu Power-to-Gas-laitos on elektrolyysiteholtaan yli 40 MW ja investoinnin kokonaissumma noin 100 miljoonaa euroa. Kotkan Energian Hyötyvoimalaitoksen yhteyteen suunniteltu investointi toisi merkittävän lisäyksen puhtaiden kotimaisten kaasupolttoaineiden tuotantoon. Kotkan Power-to-Gas-laitos tuottaisi puhtaita kaasupolttoaineita määrän, jolla voidaan korvata […]