Tilintarkastuskertomus

Kotkan Energia Oy:n toimipisteen rakennus.

Kotkan Energia Oy:n yhtiökokoukselle Tilinpäätöksen tilintarkastus Lausunto Olemme tilintarkastaneet Kotkan Energia Oy:n (y-tunnus 1778863-1) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2021. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää […]

Hallitus

Marttila OlliHallituksen puheenjohtaja Posti PekkaHallituksen varapuheenjohtaja Laine AnttiHallituksen jäsen Lipponen ReijaHallituksen jäsen Mikkonen TiinaHallituksen jäsen Paukku PiaHallituksen jäsen Elo JariHallintoneuvoston puheenjohtaja Hallintoneuvosto Tilli Juha Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Attenberg Juha Hallintoneuvoston jäsen Blomberg Susanna Hallintoneuvoston jäsen Heikkilä Eveliina Hallintoneuvoston jäsen Klami Arttu-Petteri Hallintoneuvoston jäsen Labbas Antti-Veikko Hallintoneuvoston jäsen Paane Tanja Hallintoneuvoston jäsen Paatero Katri Hallintoneuvoston jäsen

Kaukolämpöverkosto

    Energiavirasto myönsi Kotkan Energialle infrastruktuuritukea suuritehoisten sähköautojen latauspisteiden rakentamiseen kolmeen kohteeseen.   Kuvassa projektipäällikkö Ville Jalkanen.

Vastuullisuus

Visiomme: ”Pieni jalanjälki, suuri kädenjälki” Meidän kaukolämmön tuotanto on hiilineutraalia vuonna 2030 Vuoden 2021 aikana Kotkan Energian hallitus hyväksyi tiekartan, joka näyttää tavoitteemme vuodelle 2030. Jotta hiilineutraaliin kaukolämmön tuotantoon päästään, tulee tuotantoon tehdä merkittäviä muutoksia. Kotkan kaupunki julkaisi joulukuussa 2021 ilmasto-ohjelman, joka ohjaa kaupunkikonsernin ilmastotoimia aikajaksolla 2021-2030. Kaupungin strategisiin tavoitteisiinon kirjattu 80 % vähennystavoite ilmastopäästöissä […]

Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2022

Metsää ja vesistöä.

Kotkan Energia on energiakonserni, johon kuuluvat emoyhtiö Kotkan Energia Oy ja tytäryhtiöinä KotkaGas Oy, KotkaTec Oy ja Kotkan Energiaverkot Oy. Emoyhtiön osakkeiden lukumäärä on 4.500 kappaletta ja kaikki osakkeet omistaa Kotkan kaupunki. Osakkeiden lunastus- ja suostumuslauseke on kirjattu yhtiöjärjestykseen. Kotkan Energia Oy omistaa kaikki tytäryhtiönsä 100-prosenttisesti. Kotkan Energia tarjoaa monipuolisia energiapalveluita ja – tuotteita. Päätuotteet […]

Henkilöstö

Meillä on täällä 123 tosi osaavaa työntekijää. Hyvä porukka ja avoin työilmapiiri on tehnyt sen, että vaihtuvuus on pientä. Laskutusta ja asiakaspalvelua hoitavatRiikka, Hanna, Heidi ja Laura (vasemmalta oikealle).

Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2022

Korona vaihtui Ukrainan sodan aiheuttamaan energiakriisiin Korona-pandemia vaikutti yhtiön toimintaan vielä vuoden 2022 alussa, mutta viimeisiä koronarajoituksia oltiin jo purkamassa, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa. Hyökkäys aiheutti kriisin, jonka vaikutukset Kotkan Energiaan ja tietysti koko maailmaan ovat olleet hyvin moninaiset. Energian markkinahinnat ovat ampaisseet uusiin ennätyksiin, polttoaineiden, varaosien ja muiden hyödykkeiden saatavuus on huonontunut ja samalla […]

Merilämpöä Kärkisaareen

Kotkan Energia on rakentanut Kotkan Kärkisaareen uuden lämmöntuotantojärjestelmän, jossa hyödynnetään merestä kerättävää lämpöä. Lämmöntuotantojärjestelmän uusinnasta ja lämmöntoimituksesta on tehty sopimus kiinteistön omistajan Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n kanssa. Kyseessä on Kotkan Energian ensimmäinen merilämpökohde, jossa testataan merestä otettavaa lämpöä kiinteistön lämmittämisessä. Pilottikohteesta saatujen kokemusten perusteella Kotkan Energia arvioi, että voidaanko merilämpöä tarjota jatkossa myös muihin siihen […]