Hallitus

Laine AnttiHallituksen jäsen Lipponen ReijaHallituksen jäsen Marttila OlliHallituksen puheenjohtaja Mikkonen TiinaHallituksen jäsen Paukku PiaHallituksen jäsen Posti PekkaHallituksen varapuheenjohtaja Hallintoneuvosto Attenberg Juha Hallintoneuvoston jäsen Blomberg Susanna Hallintoneuvoston jäsen Brofors Riina Hallintoneuvoston jäsen Elo Jari Hallintoneuvoston puheenjohtaja Klami Arttu-Petteri Hallintoneuvoston jäsen Labbas Antti-Veikko Hallintoneuvoston jäsen Mattila Maarit Hallintoneuvoston jäsen Paatero Katri Hallintoneuvoston jäsen Tilli Juha Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja […]

Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2023

Kotkan Energia on energiakonserni, johon kuuluvat emoyhtiö Kotkan Energia Oy ja tytäryhtiöinä KotkaGas Oy, KotkaTec Oy ja Kotkan Energiaverkot Oy. Emoyhtiön osakkeiden lukumäärä on 4.500 kappaletta ja kaikki osakkeet omistaa Kotkan kaupunki. Osakkeiden lunastus- ja suostumuslauseke on kirjattu yhtiöjärjestykseen. Kotkan Energia Oy omistaa kaikki tytäryhtiönsä 100-prosenttisesti. Kotkan Energia tarjoaa monipuolisia energiapalveluita ja – tuotteita. Päätuotteet […]

Vastuullisuus

Visiomme: ”Pieni jalanjälki, suuri kädenjälki” Tehdään paljon hyvää pienillä ympäristövaikutuksilla. Kotkan Energian tavoitteena on hiilineutraali kaukolämmön tuotanto vuonna 2030 Kotkan kaupungilla on vuosille 2021-2030 ilmasto-ohjelma, joka ohjaa kaupunkikonsernin ilmastotoimia.Kaupungin strategisiin tavoitteisiin on kirjattu 80% ilmapäästöjen vähennystavoite vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tilanteeseen verrattuna. Kotka on yksi Suomen 96 kunnasta, jotka kuuluvat Suomen ympäristökeskuksen organisoimaan Hinkuun […]

Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2023

Ennen Kotkan Energia osakeyhtiönä täytti 30 vuotta kesällä 2023. Energiaa on toki tehty ja toimitettu kotkalaisille jo paljon pidempään, sähkölaitos perustettiin Kotkaan vuonna 1922 ja se muuttui energialaitokseksi vuonna 1984. Sähköä ja valoa sekä myöhemmin yhä monipuolisemmin energiatuotteita ja -palveluita on toimitettu siis jo yli 100 vuotta. Kaukolämpöäkin on myyty Kotkassa jo kohta 60 vuotta. […]

Tilintarkastuskertomus

Kotkan Energia Oy:n toimipisteen rakennus.

Kotkan Energia Oy:n yhtiökokoukselle Tilinpäätöksen tilintarkastus Lausunto Olemme tilintarkastaneet Kotkan Energia Oy:n (y-tunnus 1778863-1) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2021. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää […]

Hallitus

Marttila OlliHallituksen puheenjohtaja Posti PekkaHallituksen varapuheenjohtaja Laine AnttiHallituksen jäsen Lipponen ReijaHallituksen jäsen Mikkonen TiinaHallituksen jäsen Paukku PiaHallituksen jäsen Elo JariHallintoneuvoston puheenjohtaja Hallintoneuvosto Tilli Juha Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Attenberg Juha Hallintoneuvoston jäsen Blomberg Susanna Hallintoneuvoston jäsen Heikkilä Eveliina Hallintoneuvoston jäsen Klami Arttu-Petteri Hallintoneuvoston jäsen Labbas Antti-Veikko Hallintoneuvoston jäsen Paane Tanja Hallintoneuvoston jäsen Paatero Katri Hallintoneuvoston jäsen