Historia

2021
On aika uusiutua

Uusi konsernirakenne astuu voimaan uudelleen nimettyjen tytäryhtiöiden myötä (KotkaTec, KotkaGas ja Kotkan Energiaverkot).

Yrityksen ilme uudistuu ja uusi logo julkaistaan.

2020
Muutosten vuosi

Covid-19-pandemia tuo paljon muutoksia ja rajoituksia, iso osa henkilöstöä siirtyy etätöihin. 100%:sti uusiutuvilla tuotettu Toivo -kaukolämpötuote syntyy. 

Karhu Voima Oy myydään KSS Energia Oy:lle. 

Sähköpalvelu Hämäläisen loput osakkeet ostetaan Kotkan Energialle joulukuussa.

2019
Hyötyvoimalaitos 10 vuotta

Savukaasupesuri otetaan käyttöön Hyötyvoimalaitoksella. Ensimmäinen merilämpökohde otetaan käyttöön Kärkisaaressa. Uusi vesilaitos otetaan käyttöön Hovinsaaren voimalaitoksella. Hyötyvoimalaitos täyttää 10 vuotta ja sitä juhlitaan avoimilla ovilla.

2018
Kotkan kaukolämpöverkko 50 vuotta

Kotkan kaukolämpöverkko täyttää 50 vuotta. Uusiutuvan kaukolämmön myynti aloitetaan. Tiilitalon remontti valmistuu Karhulan teollisuuspuistossa. Asiakaspalvelu ja laskutus siirtyvät Karhu Voima Oy:n hoidettavaksi, ja samalla otetaan käyttöön uusi asiakastieto- ja laskutusjärjestelmä.

2017
Konsernissa ERP-järjestelmien käyttöönotto

Konsernin uudet ERP-järjestelmät otetaan käyttöön. Älylämmityspilotti aloitetaan yhteistyössä 19 kaukolämmitetyn kiinteistön kanssa.

2016
Kasvun vuosi

Kotkan Energia Oy ostaa 1.2.2016 Loiste Oyj:ltä Karhu Voima Palvelu Oy:n ja Karhu Voima Verkko Oy:n, samalla Kotkan Energiasta muodostuu energiakonserni. Kotkan Energia Oy ja Haminan Energia Oy perustavat 17.6.2016 yhteisen palveluyhtiön Karhu Voima Oy:n. Yhtiö aloittaa 1.8.2016 toimintansa. Karhu Voima Verkko Oy ostaa Mussalon Voima Oy:ltä 110 kV:n voimajohdon väliltä Pernoonkoski–Mussalo.

Kaukolämmön vuosittaiset perusmaksujen tarkistukset käytetyn tehon mukaan aloitetaan rivi- ja kerrostaloille. Pientaloille otetaan käyttöön uudet kaukolämpötuotteet.

2015
Lisää tuulivoimaa

Kolmas tuulivoimala Mussaloon ja Hyötyvoimalassa tehdään kattilarevisio.

2014
Uudet toimitilat Kotkan Energialle

Uudet toimitilat valmistuvat Hovinsaarelle ja maakaasukäyttöinen apukattila otetaan käyttöön Hovinsaaren voimalaitoksella.

Kotkan Energian ensimmäinen julkinen sähköautojen latauspiste otetaan käyttöön kauppakeskus Pasaatissa ja Enerconin 2x2,35 MW uudet tuulivoimalaitokset valmistuvat Mussaloon.

2013
Kotkan Energia täyttää 20 vuotta

Yhtiö saa OHSAS 18001 -standardin mukaisen turvallisuussertifikaatin. Korjaamorakennus ja sosiaalitilat otetaan käyttöön peruskorjauksen jälkeen. Kotkan Energia juhlii 20-vuotisjuhlavuottaan.

2012
Biolämpökeskus aloittaa

Karhulan Biolämpökeskus aloittaa kaukolämmön tuotannon. Kotkan Energia päättää toimintojensa keskittämisestä Hovinsaarelle.

2009
Hyötyvoimalaitos otetaan käyttöön

Hyötyvoimalaitos otetaan kaupalliseen käyttöön.

2007
Heinsuota rakennetaan

Kotimaisten polttoaineiden varastokenttä rakennetaan Heinsuolle. Huosiossuon hankinta omaa turvetuotantoa varten.

2006
Hyötyvoimalaitoksen rakentaminen aloitetaan

Korkeakosken Hyötyvoimalaitoksen rakentaminen alkaa. Aloitetaan kierrätyspolttoaine REF 1:n polttaminen biovoimalassa. Kotkan Energia saa Reilu kaukolämpö -merkin.

Yhtiö saa ISO 14001 –standardin mukaisen ympäristösertifikaatin.

2005
Energiatoimiala omistajastrategian muutoksessa

Biokaasulämpökeskus valmistuu Aittakorpeen hyödyntämään Heinsuon kaatopaikkakaasuja. Kotkan kaupunki uusii energiatoimialan omistajastrategian. Lämmöntuotanto keskitetään Hovinsaaren voimalaitokselle.

2004
Uusiutuvaa energiaa

Kotkan Energialle uusiutuvien energiamuotojen liiketoimintakonsepti.

2003
Uusi strateginen linjaus

Biovoimalaitos aloittaa energiantuotannon Hovinsaaren voimalaitoksen yhteydessä. Ahlstrom Glasfibre tulee asiakkaaksi, liityntäteho 8 MW. Energiatoimialan uudelleen järjestely Kymenlaaksossa. Kotkan Energia luopuu kokonaan voimayhtiöosuuksistaan (hiili- ja kaasulauhdetuotannosta, ydinvoimasta ja vesivoimasta).

2003
Keskittyminen lämmöntuotantoon uusiutuvilla energiamuodoilla

Sähkön verkko- ja myyntiliiketoiminta siirtyy Kymenlaakson Sähkö Oy:lle. Kotkan Energia Oy keskittyy kaukolämpötoimintaan sekä yhdistettyyn sähkön- ja lämmöntuotantoon uusiutuvilla energiamuodoilla. Henkilöstöä noin 50.

2001
Yhtiölle laatujärjestelmäsertifikaatti

Kotkan Energia saa ISO 9001:2000 -laatujärjestelmäsertifikaatin. Hirssaari liitetään kaukolämmitykseen.

2000
Kaukolämpöä Jumalniemeen ja liiketoimintoja Baltiaan

Jumalniemen liikerakennuksille toimitetaan kaukolämpöä. Liiketoimintojen maantieteellinen laajentaminen Baltiaan.

1999–2003
Liiketoimintoja Baltiassa

Baltian liiketoimintoja Virossa ja Liettuassa.

1999
Energiapalvelut yhdeltä luukulta

Mussalon Tuulipuisto ja -polku valmistuvat. Turvalan kaukolämpöpumppaamo valmistuu. Uusiutuvan energian tuotantoa lisätään. Ilona-tuotemerkki laajaan käyttöön pienasiakasmarkkinoinnissa. Palveleva energiatalo –konsepti: Kaikki energia-alan palvelut samasta pisteestä.

1998
Karhulanniemen teollisuusalueen kaukolämpöön liittäminen

Karhulanniemen teollisuusalue liitetään kaukolämmitykseen.

1997
Kaasukombinoimalaitos aloittaa toimintansa

Sähköntuotantoa lisätään Oy Mankala Oy:ssä ja PVO:ssa. Kaasukombinoimalaitos aloittaa toimintansa Hovinsaaren voimalaitoksen yhteydessä.

1996
Eskolan alue kaukolämmön pääverkkoon

Eskolan alueverkko liitetään kaukolämmön pääverkkoon. Asennuspalvelut yhtiöitetään Kymertek Oy:ön.

1995
Omaa energiantuotantoa

Maakaasun ja höyryn myynti uusina tuotteina. Sähkömarkkinat avautuvat. Ostetaan Hovinsaaren voimalaitos, jossa on Xyrofin Oy:n vanha arinakattila.

1994
Turvalan alue kaukolämmön pääverkkoon.

Turvalan alue liitetään kaukolämmön pääverkkoon.

1993
Kotkan Energia Oy perustetaan

Kotkan Energia Oy perustetaan. Henkilöstöä on noin 150. Karhulassa otetaan käyttöön kaukolämmön siirtojohto. Kotkan Energia aloittaa sähkön ja lämmön jakelijana ja myyjänä.