Hallinto ja johtaminen

Kotkan Energia noudattaa hallinnossaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallinnosta ja toiminnasta vastaavat yhtiökokous, hallitus, hallintoneuvosto ja toimitusjohtaja.

Hallitus

Kotkan Energia Oy:n hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan kuusi jäsentä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön hallinto ja toiminta ovat asianmukaista, ja että toimintaa johdetaan vahvistettujen strategioiden ja toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Hallituksen jäsenet (2021)

Olli Marttila Hallituksen puheenjohtaja
Pekka Posti Hallituksen varapuheenjohtaja
Reija Lipponen Hallituksen jäsen
Tiina Mikkonen Hallituksen jäsen
Antti Laine Hallituksen jäsen
Pia Paukku Hallituksen jäsen

Hallintoneuvoston jäsenet

Kotkan Energia Oy:n hallintoneuvostoon kuuluu yhdeksän jäsentä. Hallintoneuvosto antaa lausuntonsa yhtiön tilinpäätöksestä ja yhtiön kannalta merkittävistä suunnitelmista.

Jari Elo Hallintoneuvoston puheenjohtaja
Juha Tilli Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja
Katri Paatero Hallintoneuvoston jäsen
Arttu-Petteri Klami Hallintoneuvoston jäsen
Susanna Blomberg Hallintoneuvoston jäsen
Juha Attenberg Hallintoneuvoston jäsen
Maarit Mattila Hallintoneuvoston jäsen
Antti-Veikko Labbas Hallintoneuvoston jäsen
Riina Brofors Hallintoneuvoston jäsen

Johtoryhmän jäsenet

Johtoryhmä toimii toimitusjohtajan tukena tehtävänään yhtiön operatiivinen johtaminen ja kehittäminen hallituksen asettamien strategisten tavoitteiden mukaisesti.

Sami Markkanen Toimitusjohtaja
Minna Junnola Henkilöstö- ja hallintojohtaja
Anne Kujala Talous- ja rahoitusjohtaja
Kaj Lille Verkostojohtaja
Jari Mäkelä Tuontantojohtaja
Janne Saarela Energiajohtaja
Ari Hämäläinen Toimitusjohtaja, KotkaTec Oy