Turvallisuuskulttuurin kehittäminen

Tulin Kotkan Energialle hieman alle kaksi vuotta sitten laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasioiden koordinoinnista vastaavan tiimin esimieheksi. Samoihin aikoihin yhtiön johdossa tapahtui muutoksia ja pääsin osaksi isoa muutosta, jossa turvallisuus nostettiin keskiöön. Tästä olen äärimmäisen tyytyväinen, koska turvallisuuskulttuurin kehittämisessä johdon sitoutuminen on äärimmäisen tärkeää. Olen ilokseni huomannut, että jo tänä aikana isoa laivaa on saatu kääntymään oikeaan suuntaan ja olemme saaneet yhdessä muutosta aikaan. Erityisen huonosti asiat eivät ole olleet aiemminkaan, mutta uuden johdon myötä turvallisuusasiat on nostettu paremmin esille. Elämme nolla tapaturmaa –filosofian mukaan ja uskomme, että kaikki tapaturma on estettävissä. Jos tapaturmaa ei ole käynyt tänään, miksi se kävisi huomenna?

Mikä on ollut syynä, että olemme lähteneet kehittämään turvallisuuskulttuuria ja miksi se on tärkeää? Moni ehkä miettii taloudellista puolta ja kuinka paljon tapaturmat maksavat yritykselle. Meillä ollaan aidosti vastuullisia ja haluamme, että jokainen meillä työskentelevä lähtee työpäivän jälkeen kotiin samassa kunnossa (tai paremmassa :)) kuin mitä on töihin tullut. Yhtiö kantaa vastuuta työntekijöistään. Tärkeä näkökulma on myös se, että kun työt tehdään turvallisesti, ne tehdään muutenkin fiksummin. Asiat suunnitellaan etukäteen, ei tule ennakoimattomia keskeytyksiä ja vältytään esim. ympäristövahingoilta tai laatupoikkeamilta. Tärkein tavoitteemmehan on toimittaa tuotteitamme asiakkaille ilman katkoksia. 

Turvallisuuskulttuurin kehittäminen lähtee johdosta. Johdon tulee olla sitoutunut ja nostaa turvallisuus ykkösprioriteetiksi. Turvallisuus ei saa jäädä juhlapuhetasolle vaan sen täytyy näkyä konkreettisissa arjen valinnoissa. Henkilöstön osallistaminen on tärkeää. Olen kiitollinen hyvästä yhteistyöstä aktiivisten ja osaavien työsuojeluvaltuutettujemme kanssa, mutta turvallisuus on ennen kaikkea koko henkilöstön asia. Turvallisuusmielessä työkenttä on meillä hyvin moninainen; mm. voimalaitoksilla, rakennustyömailla, asiakkaiden kotona ja taloyhtiöiden lämmönjakohuoneissa, liikenteen keskellä kaukolämpötyömailla ja turvesoilla riskit ja huomioitavat asiat on hyvin erilaisia. Turvallisuusorganisaatio auttaa, neuvoo ja linjaa yleisiä ohjeita, mutta kokonaisvastuu on linjaorganisaatiossa. 

Meillä kerätään aktiivisesti turvallisuushavaintoja ja havaintojen määrä on sidottu kannustepalkkiojärjestelmään. Tapaturmat ja läheltä piti –tilanteet toki raportoidaan ja tutkitaan, mutta pääpaino on ennakoivissa mittareissa. Turvallisuus on mukana kokouksissa ja tapahtumissa ja se on asia, josta puhutaan. Työsuojelutoimikunta ei ole ainut joka tekee turvallisuuskierroksia vaan myös johto näkyy kentällä ja keskustelee ihmisten kanssa. Turvallisuuskulttuurin tilaa seurataan erilaisilla mittareilla ja yksi työkalu on turvallisuuskulttuurikyselyt.

Tätä tekstiä kirjoittaessani Hyötyvoimalaitoksella on meneillään vuosihuoltoseisokki, jossa teimme johdon edustajien kanssa turvallisuuskierroksen. Seisokit on organisaatiossamme iso rypistys, jossa pari sataa ulkopuolista työntekijää tulee laitosalueelle tekemään töitä tiukassa aikataulussa limittäin ja lomittain välillä ahtaissakin tiloissa. Harvoin laitoksella käyvä, mutta hyvin toiminnan tunteva kehitysjohtajamme Sami Markkanen totesi, että muutos parin vuoden takaisiin seisokkeihin on merkittävä. Laitos on siistiytynyt, kaikilla on asianmukaiset suojaimet ja toiminta on koordinoidumpaa. Tästä iso kiitos koko meidän henkilöstölle. Seisokkiprosessia on tänä vuonna helpottanut sähköisen turvallisuusperehdytyksen käyttöönotto. Jokainen työntekijä suorittaa koulutuksen ennen kulkuluvan saamista. Perinteisiin luokkahuoneperehdytyksiin verrattuna resursseja säästyy muihin tehtäviin.

Kun turvallisuuskulttuuri on erinomaisella tasolla, jokainen huolehtii itsestään, mutta myös kaverin turvallisuudesta. Turvallisuusosaamista jaetaan ja verkostoidutaan. Turvallisuusasioissa yritykset eivät kilpaile keskenään ja erilaiset sidosryhmäverkostot ovat arvokkaita. On hienoa oppia muilta ja kertoa myös itse omista hyvistä käytännöistä. Ole rohkeasti yhteydessä, jos haluat jakaa ajatuksia tämän asian tiimoilta. Muistetaan, että turvallisuuskulttuurin kehittäminen ei ole projekti vaan jatkuva prosessi. Turvallisuus on ennen kaikkea tahtotila ja asenne ratkaisee.  

Lisää ajankohtaisia