Merilämpöä Kärkisaareen

Kotkan Energia on rakentanut Kotkan Kärkisaareen uuden lämmöntuotantojärjestelmän, jossa hyödynnetään merestä kerättävää lämpöä. Lämmöntuotantojärjestelmän uusinnasta ja lämmöntoimituksesta on tehty sopimus kiinteistön omistajan Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n kanssa.

Kyseessä on Kotkan Energian ensimmäinen merilämpökohde, jossa testataan merestä otettavaa lämpöä kiinteistön lämmittämisessä. Pilottikohteesta saatujen kokemusten perusteella Kotkan Energia arvioi, että voidaanko merilämpöä tarjota jatkossa myös muihin siihen soveltuviin kohteisiin.

Lämmöntuotantojärjestelmän muutoksen myötä kiinteistön ostoenergian määrän arvioidaan pienentyvän kolmannekseen aikaisemmasta. Merilämpöä käytetään kiinteistön lämmitykseen ja käyttöveden lämmittämiseen.

Mereen sijoitettu lämmönkeruuputkisto on innovatiivista uutta tekniikkaa. Lämmönkeruuputkiston toimitti GeoPipe Oy. Meren pohjaan sijoitetun putkiston pituus on yhteensä 500 metriä. Putkistosta ei ole haittaa vesistölle eikä sen virkistyskäytölle. Hankkeelle on saatu energia-avustusta Business Finland Oy:ltä.

Ekamin oppilaat tekivät vesikiertoisen patteriverkoston asennukset Kärkisaaren kiinteistöön. Kiinteistössä on merilämpöpumppu, pienet varaajat ja moderni automatiikka. Merilämpöjärjestelmä otettiin Kärkisaaressa käyttöön marraskuussa 2019.

Lisää ajankohtaisia