Kotkan Energia tuomitsee Ukrainan tapahtumat ja auttaa lahjoittamalla – energiantoimitukset perustuvat monipuoliseen tuotantoon ja hyvään valmiussuunnitteluun

Venäjän aloittamat laajat hyökkäystoimet Ukrainassa ovat aiheuttaneet maailmanlaajuisen myllerryksen, joka vaikuttaa haitallisesti kaikkiin osapuoliin, niin lähellä kuin kauempanakin. Sen lisäksi, että sota on eettisesti ja humaanisesti täysin tuomittava, se vaikuttaa laajamittaisesti mm. rahaliikenteeseen, logistiikkaan, elintarviketuotantoon, sähkönsaantiin, polttoainehankintaan ja energiantuotantoon EU:ssa ja Suomessa. EU tukee Ukrainaa ja on jäädyttänyt venäläisten varoja, asettanut viisumikieltoja ja sulkenut ilmatiloja venäläisiltä lentokoneilta. Venäjä on vastannut pakotteisiin ja tilanteen kiristyessä lisäpakotteita on odotettavissa puolin ja toisin.

Kotkan Energia tuomitsee Venäjän hyökkäykset ja tukee ukrainalaisia lapsia ja perheitä lahjoittamalla 10.000 euroa Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon.   

Kotkan Energia on varautunut erilaisten poikkeus- ja häiriötilanteiden varalle muun muassa riittävillä polttoainevarastoilla ja muulla varautumisella sekä toimintasuunnitelmilla.

Lämmöntuotantolaitokset ovat monipuolisen polttoainejakaumansa ja hajautetun sijaintinsa ansiosta hyvin toimivia myös poikkeavissa tilanteissa. Toisin sanoen kaukolämmön tuotanto on mahdollista toteuttaa useassa eri laitoksessa käyttäen erilaisia polttoaineita. Maakaasun ja öljyn osuus tuotannossa on nykypäivänä hyvin pieni, joka pienentää riskejä näiden polttoaineiden suhteen.

Kotkalaisten kotien lämmitys on siis hyvin turvattu. Myös teollisten yritysasiakkaiden sähkön, kaasun ja höyryn saanti pystytään takaamaan tämän hetken tilanteessa ja Venäjään kohdistuvista pakotteista huolimatta. Tällä hetkellä Suomen sähkö- ja maakaasujärjestelmät toimivat normaalisti.  

Kotkan Energian kannalta keskeistä on kotkalaisten energiahuollon varmistaminen kaikissa tilanteissa.

Lisää ajankohtaisia