Hovinsaaren voimalaitokselle uusi vesilaitos

Tavoitteena 60-luvulta olevan vesilaitoksen korvaaminen

Vedenkäsittelyn uusinta käsittää biokattilan savukaasupesurissa syntyvän lauhteen puhdistamisen sekä voimalaitoksen toiminnan kannalta tärkeän suolavapaan veden eli lisäveden valmistuksen. Voimalaitoksella olevat lisäveden valmistuslaitteet ovat pääosin vuodelta 1962, ja niiden käyttöikä on tullut täyteen. Toinen tärkeä syy uusintaan oli, että savukaasulauhteenkäsittely ei toiminut optimaalisesti ja siihen oli tarpeen ottaa käyttöön tehokkaampi prosessi.

Käytettävä vedenpuhdistustekniikka

Vedenkäsittelyn uusinta aloitettiin esiselvityksellä vuonna 2017. Esiselvityksen lopputuloksena päädyttiin pääosin käyttämään ns. perinteistä vedenpuhdistustekniikka. Savukaasulauhteen kiintoaineen puhdistus tehdään lamelliselkeyttimellä ja hiekkasuodattimella. Jatkokäsittely koostuu paine- ja aktiivihiilisuodattimesta, veden pehmentimestä sekä käänteisosmoosista. Lisäveden valmistusprosessissa on veden pehmentimet, käänteisosmoosi eli RO, EDI (sähköinen ioninvaihto) ja MB (sekavaihdin). Samaan aikaan prosessisuunnittelun kanssa selvitettiin tarvittavan rakennuksen kokoa. Arkkitehtisuunnittelun edetessä ns. nälkä kasvoi ja halusimme yhdistää rakennukseen myös muita toimintoja vedenkäsittelyn lisäksi. Rakennukseen suunniteltiin polttoaine- ja vesilaboratoriotilat sekä uutta toimistotilaa.

Haasteellinen rakennustyömaa

Rakennus päätettiin sijoittaa käytöstä poistetun öljysäiliön paikalle. Öljysäiliö purettiin kesällä 2017. Rakennuksen kokoa rajoittivat olemassa olevat rakennukset sekä maakaasuasema. Rakennuslupaa päästiin hakemaan vuoden 2017 lopulla. Rakennusurakoitsijan kilpailutus tehtiin alkuvuodesta 2018 ja rakennustyöt alkoivat huhtikuussa 2018. Vanha voimalaitoksen piha-alue ei ollut helppo paikka perustuksien teolle. Suurjännitekaapeleita, viemäreitä sekä maakaasuputkia väistellen saimme kuitenkin uudet viemärit ja tarvittavan paalutuksen tehtyä. Rakennuksen pystytys tehtiin loppukesästä 2018, ja prosessitila valmistui aikataulussa vuoden vaihteeseen mennessä. Kalusteasennukset ja viimeistelyt on tehty kevään 2019 aikana. Rakennusprojektissa haasteena oli ahtaan tilan lisäksi myös vieressä sijaitseva, jatkuvassa käytössä oleva voimalaitos. Turvallisuusasiat nousivatkin rakentamisprojektissa esille, ja vaativat aktiivista valvontaa.

Prosessilaitteet yhdeltä toimittajalta

Prosessilaitteiden hankinta tehtiin julkisena hankintana joulukuu 2017- maaliskuu 2018 välisenä aikana. Lopputuloksena päätimme tehdä sopimuksen vain yhden toimittajan kanssa. Toimittaja valmistaa, asentaa ja käyttöönottaa kaikki osaprosessit. Vaihtoehtona oli myös hankkia prosessit eri toimittajilta.  Laitteiden valmistus ja kokoonpano tehtiin pääosin Suomessa huhti- ja joulukuun 2018 välisenä aikana. Laiteasennukset alkoivat tammikuussa 2019. Tilaajalla sekä toimittajalla oli tiedossa asennuksen haastavuus, mutta kaikista valmisteluista huolimatta asennusaika ylittyi ja aiheutti aikataulupaineita vesilaitoksen käyttöönottoon.

Käyttöönotto jatkuu syksyyn

Käyttöönoton edetessä osa prosesseista on saatu toimimaan halutulla tavalla ja osaan prosesseista haetaan vielä oikeita säätöjä. Käyttöönottoa ovat hidastaneet asennuksessa tehdyt virheet, vuotavat liitokset ja muut puutteet. Haasteista huolimatta uskomme, että koko vedenkäsittely saadaan toimimaan ja kapasiteetti sekä laatukriteerit täyttyvät syksyllä pidettävissä takuukokeissa. 

Lisää ajankohtaisia