Kehotamme varovaisuuteen lämpimän veden käytössä sähkökatkon aikana ja sen jälkeen

Asutko kaukolämpötalossa – muista nämä asiat, jos sähkökatko tulee Suurin osa kotkalaisista taloyhtiöistä ja myös moni pientalo käyttää kaukolämpöä, joka lämmittääsekä rakennuksen että käyttöveden. Tallaisissa rakennuksissa lämmintä vettä muodostuu lämmönsiirtimessä sitä mukaan, kun asukkaat käyttävät lämmintä vettä. Normaalitilanteessa lämmönjakohuoneessa oleva toimilaite avaa ja sulkee säätöventtiiliä käytön mukaan pitäen veden lämpötilan halutulla tasolla. Jos sähkökatko tulee […]

Sähkökatkojen vaikutus kaukolämpötaloihin

Miten sähkökatkot vaikuttavat kaukolämmitettyyn taloon? Kaukolämmössä sähkökatkon vaiku­tukset ovat pieniä. Sähkökatkot ovat tavallisia ja ne eivät muodosta vakavia haittoja asukkaille. Sähkökatkon aikana talon lämmitys loppuu, koska lämmön kierto raken­nuksessa perustuu sähköllä toimivaan pumppuun. Kuitenkin kahden tunnin sähkökatko on lyhyt ja talo ei tule kat­kon aikana viilenemään merkittävästi. Katkon jälkeen lämmitys alkaa toimi­maan normaalisti talon kiertovesipum­pun […]