Merilämpöä Kärkisaareen

Kotkan Energia on rakentanut Kotkan Kärkisaareen uuden lämmöntuotantojärjestelmän, jossa hyödynnetään merestä kerättävää lämpöä. Lämmöntuotantojärjestelmän uusinnasta ja lämmöntoimituksesta on tehty sopimus kiinteistön omistajan Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n kanssa. Kyseessä on Kotkan Energian ensimmäinen merilämpökohde, jossa testataan merestä otettavaa lämpöä kiinteistön lämmittämisessä. Pilottikohteesta saatujen kokemusten perusteella Kotkan Energia arvioi, että voidaanko merilämpöä tarjota jatkossa myös muihin siihen […]