Sähkökatkojen vaikutus kaukolämpötaloihin

Miten sähkökatkot vaikuttavat kaukolämmitettyyn taloon? Kaukolämmössä sähkökatkon vaiku­tukset ovat pieniä. Sähkökatkot ovat tavallisia ja ne eivät muodosta vakavia haittoja asukkaille. Sähkökatkon aikana talon lämmitys loppuu, koska lämmön kierto raken­nuksessa perustuu sähköllä toimivaan pumppuun. Kuitenkin kahden tunnin sähkökatko on lyhyt ja talo ei tule kat­kon aikana viilenemään merkittävästi. Katkon jälkeen lämmitys alkaa toimi­maan normaalisti talon kiertovesipum­pun […]

Savukaasupesuri mahdollistaa sekä päästöjen hillitsemisen että hukkalämpöjen hyödyntämisen

Kotkan Energia on hyödyntänyt savukaasupesureiden lämmöntalteenottoa pitkään, Hovinsaaren voimalaitoksella jo vuodesta 2003 lähtien ja uusimpana Korkeakosken jätteenpolttolaitoksella vuodesta 2019 lähtien. Nykyisin savukaasupesurien lämmöntalteenotolla tuotetaan noin 30 % meidän kaukolämmön kokonaistuotantomäärästä. Savukaasupesurit ovat erittäin yleisiä Suomessa, mutta niiden merkitys niin päästöjen rajoittamisessa kuin hukkalämmön hyödyntämisessä jää herkästi vähälle keskustelulle. Kun teknologia ja hukkalämmön hyödyntämisen tavat kehittyvät […]