Kotkan Energia kurottaa kohti hiilineutraalia tulevaisuutta: miljoonainvestoinnit ja sähkökattilan asennus edessä

Kotkan Energian strategiana on olla asiakkaiden paras kumppani, päästöttömän energiatulevaisuuden edelläkävijä ja vastuullinen elinkeinoelämän edistäjä.

Asiakkaat haluavat jatkossakin toimitusvarmaa energiaa kilpailukykyiseen hintaan. Tämän lisäksi energian toimitus muuttuu yhä enemmän palvelutoimitukseksi, jossa koko prosessin hoitaminen verkon rakentamisesta, laitteiden asennuksesta, huoltoon ja älykkääseen ohjaukseen pitää pystyä hoitamaan ammattitaitoisesti ja asiakasta kuunnellen.

Kuvassa oikealta vasemmalle: Olli Marttila (hallituksen pj.), Pia Paukku (hallituksen jäsen), Jari Elo (hallintoneuvoston pj.) ja Pekka Posti (hallituksen vara-pj.).

Kohti hiilineutraalia tähtäävän strategian mukaisesti, Kotkan Energia tulee investoimaan useita kymmeniä miljoonia euroja seuraavina vuosina erilaisiin hukkalämpöihin ja sähköistymiseen perustuviin tuotantomuotoihin. Tämä tulee johtamaan täysin hiilineutraaliin kaukolämmön tuotantoon vuoteen 2030 mennessä.

Osana strategiaa Kotkan Energia on päättänyt investoida 30 MW tehoiseen sähkökattilaan Hovinsaaren voimalaitokselle

Sähkökattila tulee vähentämään polttamiseen perustuvaa lämmöntuotantoa, vähentämään päästöjä ja parantamaan kaukolämmön ja prosessihöyryn toimitusvarmuutta. Sähkökattila tulee hyödyntämään sähkömarkkinoiden hinnan vaihteluita ja täten hillitsee energiantuotannon kustannuksia tulevaisuudessa. Hankkeen kokonaisinvestointi on noin 4 milj. eur ja sähkökattila on tarkoitus saada käyttöön kesällä 2025.

Tilinpäätös ja vuoden 2023 tapahtumat

Kotkan Energia juhlisti 30-vuotista taivaltaan osakeyhtiönä kesällä 2023 henkilöstön, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa uudella Kotkan Satama Areenalla. Tunnelma oli korkealla ja juhla onnistui hienosti, se myös toi esille uuden Areenan monipuolisuuden tapahtumien järjestämispaikkana.

Työturvallisuus ja henkilöstön kokonaisvaltainen jaksaminen ovat meille tärkeitä arvoja, työturvallisuudessa tehtiin ennätykselliset yli 500 turvallisuushavaintoa ja vakavilta työtapaturmilta onneksi vältyttiin. Turvallisuusasiat ovat maailman tilanteen takia olleet paljon esillä. Olemme osallistuneet valmiusharjoituksiin, organisaatiota on täsmennetty ja erityisesti kyberturvallisuuden puolella on tehty parannuksia ja järjestetty koulutuksia. Henkilöstön määrä on viimeisten vuosien aikana kasvanut toimintojen laajentuessa ja henkilöstötyytyväisyys on hiukan parantunut (4,79/6).

Vuoden 2023 tilikausi oli Kotkan Energialle konsernina kahdeksas. Kauden liikevaihto oli 139 milj. eur ja tilikauden tulos 7,7 milj. eur. Haastavan vuoden jälkeen saavutettiin konsernitasolla erinomainen tulos. Taseen loppusumma oli 145,5 milj. eur. Vierasta pääomaa oli tilikauden lopussa 44,6 milj. eur ja taseen ulkopuolisia leasingvuokravastuita 24,7 milj. eur. Kotkan Energia tulee valtuuston päätöksen mukaan maksamaan omistajalleen osinkoa 3,2 milj. eur tilikauden tuloksesta.

Talouden alavire voimistui syksyllä 2023 ja sähköpalveluyhtiömme KotkaTec Oy joutui vähentämään henkilöstöä muutosneuvotteluiden jälkeen vuoden 2023 lopulla. Rakentamisen pysähtyminen ja teollisuuden sulkemiset iskivät yhtiön tilauskantaan voimakkaasti. KotkaTecin tilanne on parantunut alkuvuodesta 2024 ja tulevaisuus näyttää jo hiukan paremmalta.

Investoinnit lisääntyivät selkeästi edellisistä vuosista ja niitä tehtiin tilikaudella yhteensä 11,1 milj. eur arvosta. Tärkeimpänä investoitiin yli 6 milj. eur kaukolämpöverkoston laajennukseen Ristinkallion alueelle ja muihin kaukolämpöverkoston parannuksiin. Uusia kaukolämpöliittymiä rakennettiin yli 80 kpl.

Kaukolämpöä ja maalämpöä hybridinä hyödyntävä Kampuskorttelin Energiakeskus valmistui ja otettiin käyttöön kesäkuussa. Hiilineutraaliustiekarttaan liittyviä investointeja aloitettiin ja tuotantolaitoksilla toteutettiin merkittäviä revisioita ja huoltotoimia.

Kaukolämpö on Kotkassa edullista

Yhtiö on pystynyt pitämään tehokkaalla toiminnalla ja oikeilla investoinneilla kaukolämmön hinnan kohtuullisena muihin energiamuotoihin nähden. Tilikauden lopussa yhtiöllä oli kaukolämpöasiakkaina 2283 kiinteistöä. Ja mikä tärkeintä, Kotkan Energian kaukolämmön kokonaishinta seurattavassa asiakasryhmässä oli 8,6 % keskiarvotason alapuolella. Kaukolämpö Kotkassa on edullista!