Vuosihuollot

Yleistä vuosihuolloista Tervetuloa työskentelemään Kotkan Energian tuotantolaitosten vuosihuoltoihin!   Tälle sivustolle on koottu urakoitsijoille ja toimittajille tarkoitettu materiaali, jossa kerrotaan hallinnollisista velvoitteista, jotka urakoitsijan/toimittajan tulee täyttää ennen vuosihuoltoon osallistumista. Käy alla olevat kohdat huolellisesti läpi ennen vuosihuoltoa: Tilaajavastuuasiat Urakoitsija/toimittaja on rekisteröitynyt vastuugroup.fi –palveluun ja tilaajavastuulain mukaiset dokumentit ovat kunnossa palvelussa. Rekisteröityminen vastuugroup.fi palveluun: Kaikilta Kotkan Energia -konsernin […]

Siisteys ja järjestys

Työkohteessa on noudatettava hyvää siisteyttä ja järjestystä sekä huolehdittava osaltaan jätteiden keräyksestä niille osoitettuihin pisteisiin tai astioihin. Työkohde on päivän tai ko. työtehtävän päättyessä siistittävä.  Työ on valmis vasta, kun työkohde on siivottu. Älä varastoi tavaraa sähkökeskuksien ja alkusammuttimien edustoille. Varsinkin portaissa ja muilla kulkuteillä on sähköjohdot ja – kaapelit sijoitettava siten, etteivät ne aiheuta […]

Turvallisuushavainnot

Turvallisuushavainnoista ja tapaturmista ilmoittaminen  Jos huomaat työpaikalla mitä tahansa mahdollisesti vaaraa aiheuttavaa, tee asiasta turvallisuushavainto. Ryhdy tarvittaessa toimenpiteisiin vaaran poistamiseksi ja ilmoita siitä esimiehellesi.  Jokainen tehty havainto on tärkeä, ja ne ovat osa työpaikkojen jatkuvaa vaarojenarviointia. Käsittelemällä havainnot ja korjaamalla puutteet voimme tulevaisuudessa estää vastaavia tilanteita.  Voit tehdä turvallisuushavainnon: suullisesti tai kirjallisesti Kotkan Energian työnjohdolle mobiilisti […]

Liikkuminen laitosalueella

Työmaa-alueella saa liikkua vain kulkuluvan saaneet henkilöt ja ajoneuvot. Henkilöliikenne alueelle tapahtuu vain voimalaitoksen henkilöportin kautta. Ajoneuvot voimalaitosalueella ovat sallittuja, kun tavaroiden yms. kuljettamisesta on sovittu erikseen voimalaitoksen työnjohdon kanssa. Mikäli ajoneuvo saa luvan liikkua voimalaitosalueella, voi ajoneuvon mukana tulla alueelle vain kuljettaja. Muut henkilöt kulkevat henkilöportin kautta. Hälytyksen sattuessa, siirry välittömästi kokoontumispaikalle, eli pääportille […]

Kulkuluvat

Työmaalla työskentelevillä on oltava kuvallinen rakennustyömaan henkilötunniste. Tunnisteesta tulee käydä ilmi henkilön veronumero, henkilön ja hänen työnantajansa nimi tai se, että kyseessä on itsenäinen työnsuorittaja. Kukin urakoitsija vastaa oman henkilökuntansa ja aliurakoitsijoidensa osalta kuvallisen henkilötunnisteen hankkimisesta.  Kulkuluvat työmaa-alueelle myöntää Kotkan Energian edustaja.  Urakoitsijan tulee toimittaa työntekijälistat Kotkan Energialle osoitteeseen vuosihuollot@kotkanenergia.fi viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosihuollon […]