Työturvallisuus

Sapokan kaarisilta.

Kotkan Energia -konserni on sitoutunut vahvasti työturvallisuuteen ja haluamme, että jokainen meillä työskentelevä lähtee töistä kotiin yhtä terveenä kuin on töihin tullut. Standardiin ISO 45001:2018 perustava johtamisjärjestelmä ohjaa konsernia tavoitteiden asettamisessa ja jatkuvassa parantamisessa. Johtamisjärjestelmämme on sertifioitu, ja ulkopuolinen arvioija arvioi järjestelmämme toimivuuden vuosittain. Kuulumme myös Nolla tapaturmaa -foorumiin, jota koordinoi Työterveyslaitos. Turvallisuus on koko […]

Yleistietoa

Henkilöitä kahvipöydän ääressä.

Kotkan Energia on Kotkan kaupungin kokonaan omistama energiakonserni.  Pääliiketoimintamme ovat  Kaukolämpöpalvelut Energian tuotanto Sähköverkkopalvelut.  Päätuotteitamme ovat kaukolämpö, teollisuushöyry, sähkö ja jätteiden hyötykäyttöpalvelu. Vahvuutemme on energiantuotannon monipuolisuus. Suuri osa energiantuotannostamme perustuu Kymenlaakson alueen omiin polttoaineisiin; puuhun ja turpeeseen. Hyödynnämme biopolttoaineita, turvetta, kierrätykseen kelpaamatonta jätettä ja maakaasua tehokkaasti lämmön ja sähkön yhteistuotannossa. Yli puolet kotkalaisista kiinteistöistä lämmitetään […]

Konserni

Kotkan Energia -konsernin missiona on tuottaa vastuullisesti ja kestävästi asiakaslähtöisiä, alueellisia energiapalveluita. Pieni jalanjälki, suuri kädenjälki Kotkan Energia -konsernin omistaa kokonaan Kotkan kaupunki Kotkan Energia –konserni muodostuu emoyhtiö Kotkan Energia Oy:stä sekä kolmesta tytäryhtiöstä: Kotkan Energiaverkot Oy, KotkaGas Oy & KotkaTec Oy. Kotkan Energia Oy on perustettu vuonna 1993 jatkamaan Kotkan Sähkölaitoksen ja myöhemmin Energialaitoksen […]

Avoimet työpaikat

Työhenkilö suojavarusteissaan.

Tervetuloa meille töihin! Avoimet paikkamme päivittyvät automaattisesti tälle sivulle. Mikäli meillä ei juuri nyt ole käynnissä olevia hakuja, niin voit jättää meille avoimen työhakemuksen.

Ympäristöasiat

Metsää ja vesistöä.

Tuotannon ympäristöseuranta Hovinsaaren voimalaitoksella, Hyötyvoimalaitoksella, Heinsuon polttoaineiden varastointikentällä sekä Huosiossuon turvetuotantoalueella on Etelä-Suomen Aluehallintoviraston myöntämät ympäristöluvat, joita Kaakkois-Suomen Ely-keskus valvoo. Ympäristöluvat ovat luettavissa AVI:n Lupa-Tietopalvelusta. Ympäristövaikutuksia seurataan lupaehtojen mukaisesti. Julkaisemme kuukausittain yhteenvedon päävoimalaitostemme toiminnasta ja poikkeavista tilanteista. Voimalaitosten kuukausitiedotteet Hovinsaaren voimalaitoksen kuukausitiedotteet 2023 1/2023 2/2023 3/2023 4/2023 5/2023 6/2023 Hovinsaaren voimalaitoksen kuukausitiedotteet 2022 1/2022 7/2022 […]

Toimintajärjestelmä

Kotkan Energian sertifioitu toimintajärjestelmä perustuu standardeihin ISO 9001:2015 (laatu), ISO 14001:2015 (ympäristö) sekä ISO 45001:2018 (työterveys ja -turvallisuus). Teemme konsernissa säännöllisesti sisäisiä auditointeja sekä johdon katselmuksia, jotka toimivat työkaluina jatkuvaan parantamiseen. Toimintaamme ohjaa EHSQ-politiikka eli laatu-, ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuuspolitiikka. Jotta voimme palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla, arvioimme säännöllisesti myös toimittajiamme ja teemme toimittaja-auditointeja. Laatu-, […]

KotkaTec Oy

Tiilirakennus.

Teollisuuden sähköasiantuntija palveluksessanne KotkaTec tuottaa pääasiassa teollisuuteen suunnattuja sähkölaitteistojen käytönjohto-, huolto- ja kunnossapitopalveluita sekä projektinhoito- ja asiantuntijapalveluita. Olemme Tukesin rekisteröimä S1 (yli 1000V) urakoitsija, ja kuulumme Suomen sähkö- ja teleurakoitsijaliiton järjestöön STUL:n sekä Sähkötekniset työnantajat STTA:n. Toimimme pääasiallisesti Kaakkois-Suomen alueella. Palvelutuotteitamme ovat sähköurakoinnin lisäksi sopimuspohjaiset sähkölaitteistojen käytönjohtopalvelut, relekoestus- ja käyttöönotto- sekä lämpökuvauspalvelut ja valokuituverkkojen rakentamispalvelut. […]

Kotkan Energiaverkot Oy

Kotkan Energiaverkot Oy harjoittaa suljetun sähköverkon siirtoliiketoimintaa Kotkassa, Karhulan teollisuuspuistossa ja Korkeakoskella. Kuulumme Kotkan Energia -konserniin. Kotkan Energiaverkkojen toimipiste sijaitsee Karhulan teollisuuspuistossa vanhassa ”Tiilitalossa”. Asiakkaitamme ovat suuret ja keskisuuret teollisuusasiakkaat sekä muut alueen yritykset. Verkkoomme on liittyneenä Korkeakosken ja Koivukosken vesivoimalaitokset, joiden tuottamaa sähköä siirrämme asiakkaillemme ja edelleen kantaverkkoon. Verkkoalueellamme toimii myös Kotkan Energia Oy:n […]

KotkaGas Oy

KotkaGas Oy on Kotkan Energia Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö. KotkaGas Oy:n päätuote on maakaasun, biokaasun ja LNG:n (nesteytetty maakaasu) joustava toimitus asiakkaille. Toiminta on ISO 9001 (laatu), ISO 14001 (ympäristö) ja ISO 45001 (työterveys ja -turvallisuus) sertifioitu. Vastuullisuuspolitiikassa korostuvat ympäristönäkökohdat sekä työturvallisuus. Tarjoamme tuotteitamme teollisille toimijoille sekä oman jakeluverkon alueella että muualla Suomessa. Emoyhtiömme Kotkan […]

Kotkan Energia

Kotkan Energia Oy:n toimipisteen rakennus.

Pieni jalanjälki, suuri kädenjälki Kotkan Energia -konsernin missiona on tuottaa vastuullisesti ja kestävästi asiakaslähtöisiä, alueellisia energiapalveluita. Kotkan Energia -konsernin omistaa kokonaan Kotkan kaupunki Konserni muodostuu emoyhtiö Kotkan Energia Oy:stä sekä kolmesta tytäryhtiöstä: Kotkan Energiaverkot Oy, KotkaGas Oy ja KotkaTec Oy. Kotkan Energia Oy on perustettu vuonna 1993 jatkamaan Kotkan Sähkölaitoksen ja myöhemmin Energialaitoksen toimintaa. Kotkan […]