Tytäryhtiö KotkaTec Oy käynnistää yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut

KotkaTec Oy käynnistää yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut taloudellisista ja tuotannollisista syistä. Muutosneuvottelut koskevat KotkaTecin koko henkilöstöä.

Muutosneuvottelut johtuvat vallitsevasta suhdannetilanteesta, jonka johdosta yhtiön tilauskanta on vähentynyt ja taloudellinen tilanne on heikentynyt.  Neuvotteluissa käydään läpi mahdollisia henkilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä, toimintojen uudelleenjärjestelyjä ja säästötarpeita sekä edellä mainittujen asioiden perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja. Toimenpiteillä pyritään turvaamaan yritystoiminnan jatkuvuus ja työpaikkojen säilyminen. Samalla varmistetaan yhtiön kannattavuus ja kilpailukyky tulevaisuudessa. 

Neuvoteltaviin asioihin kuuluvat henkilöstön mahdolliset lomauttamiset (yli 90 päivää), osa-aikaistamiset ja irtisanomiset sekä toimintojen mahdolliset uudelleenorganisoinnit, toimenkuvien sekä työn järjestelyjen muutokset ja mahdolliset työsopimusten ehtojen muuttamiset. Alustavan käsityksen mukaan yhtiön henkilöstöön kohdistuva vähennystarve on enintään 7 henkilöä.

Lisätietoja:

KotkaTec:n hallituksen puheenjohtaja

Sami Markkanen

044 7099428