Työturvallisuuden tasoluokitukset julki – Kotkan Energia säilytti saavutetun tason

Nolla tapaturmaa -foorumi on myöntänyt Kotkan Energia Oy:lle työturvallisuuden tasoluokituksessa vuodelle 2023 tason: Taso II – Kohti maailman kärkeä. 

Kotkan Energia on ollut mukana Nolla tapaturmaa -foorumissa reilut kuusi vuotta ja ansaitsi jo viidettä vuotta peräkkäin tasoluokituksen tunnustuksena tekemästään turvallisuustyöstä.

– Saimme tunnustuksen jo viidettä kertaa peräkkäin, mutta itsestäänselvyytenä sitä ei voi pitää. Voimalaitosympäristössä ja kaukolämpötyömailla on paljon huomattavia riskitekijöitä ja tapaturman mahdollisuus on aina olemassa. Jotta työtapaturmilta vältytään, organisaation tulee onnistua joka päivä ja näitä onnistumisia meillä on ollut jo yli vuoden ajan. Emoyhtiössä viimeisin työtapaturma kävi helmikuussa 2023, kun työntekijä liukastui jäisellä pihalla” toteaa Kotkan Energian EHSQ-päällikkö Niina Lehtonen.

Työturvallisuuden tasoluokitus myönnetään jäsentyöpaikoille, joissa on panostettu työturvallisuuden jatkuvaan parantamiseen. Tasoluokitusta myönnettäessä tarkastellaan mm. työpaikan tapaturmataajuutta ja tapaturmien vakavuutta sekä edellytetään, että työtapaturmien tutkinta ja vaaratilanteiden ilmoittamismenettely ovat kunnossa. 

Nolla tapaturmaa -foorumissa on jo yli 550 jäsenyritystä ja työturvallisuuden tasoluokituksen vuodelle 2023 saavutti kaikkiaan 108 työpaikkaa eri puolilta Suomea.