Lämmin vesi voi katketa kaukolämpökodissa kahdesta syystä: kaukolämpöverkkoa uudistetaan suunnitelmallisesti tai jossain on tapahtunut putkirikko

”Saadaanko tänään lämpöä?” Montun reunalle ei kannata mennä kyselemään – parhaiten saat tiedon sinua koskettavista kaukolämmön katkoista kätevästi maksuttomalla tekstiviestillä.

Lämmin vesi voi katketa kaukolämpökodissa kahdesta syystä: kaukolämpöverkkoa uudistetaan suunnitelmallisesti tai jossain on tapahtunut putkirikko. Molemmissa tapauksissa tieto katkosta on saatavilla Kotkan Energian tekstiviestipalvelulla. Suunnitelmallisilla käyttökatkoilla huolletaan kaukolämpöverkostoa ja varmistetaan kaukolämmön saanti jatkossakin. Yllätyksiä voi silti tulla eteen.

Kotkan Energian verkostomestari Mika Kesälä on viikkoa aiemmin tiedottanut kaukolämmön suunnitellun käyttökeskeytyksen päivämäärän ja arvion katkon aikataulusta sitä koskevan alueen asiakkaille. Tekstiviesti on saapunut niiden puhelimeen, jotka ovat ottaneet tämän Kotkan Energian maksuttoman palvelun käyttöönsä.

Vanhaa putkistoa uusitaan samalla kun kaukolämpöverkkoa laajennetaan uusille asuinalueille, ja uusia kiinteistöjä liittyy verkkoon. Katkot ovat osa toimintavarman verkoston varmistamista.

Suunnitellut käyttökeskeytykset ovat verkostomestarin työlistalla jo kuukausia ennen varsinaista kaukolämpöveden katkaisua. Projektiin kuuluu monta eri vaihetta ja lupakierrosta.

Kaukolämpöverkostoa huolletaan säännöllisesti, jotta kodit ja käyttövesi pysyvät lämpiminä, kertoo Energian verkostomestari Mika Kesälä.

Esimerkiksi Kotkansaari lukeutuu muinaismuistoalueeksi ja näin ollen uuden liittymän tai linjan kaivaminen vaatii myös Museoviraston mukana olon. Heidän edustajansa on montussa oman pienen lapionsa kanssa tarkistamassa, mitä maan sisältä löytyy.

– Muutama vuosi sitten Ruotsinsalmenkadun kaivauksissa löytyi muun muassa satoja vuosia vanhoja, puisten rahtilaivojen painokiviä, Kesälä kertoo.

Kun kaivinkone iskee ensimmäistä kertaa maahan, ei koskaan varmuudella tiedä, mitä vastaan tulee. Suunnitelmat ja työmaan aikataulu tehdään aina asiantuntijan parhaan arvion mukaan. Kesälällä kokemusta on jo 15 vuotta.

– Kun työt on aloitettu, ne viedään loppuun niin ripeästi kuin mahdollista. Joskus suunniteltu aikataulu pettää ja katkos onkin arvioitua pidempi. Tällöin tavoitteena on tiedottaa asiakkaille uusi arvio katkon päättymisajankohdasta. Joskus tiedottaminen on työkiireessä jäänyt tekemättä, mutta virheestä on opittu ja prosessia parannettu.

Viivästyttäviä yllätyksiä on monenlaisia. Venttiili voi olla jumissa tai vuotaa, jolloin putkia ei saada tyhjennettyä. Silloin suunniteltu katkoalue on laajennettava seuraavaan mahdolliseen katkokohtaan.

Katkoa ei koskaan jätetä kesken, vaan työt tehdään valmiiksi, vaikka yötä myöten.

Ennakkotiedot suunnitelluista katkoista auttavat asiakkaita järjestämään päivän niin, että haitta on mahdollisimman pieni. Arkena, kello 8–16 aikavälille osuvaa katkoa ei välttämättä ehdi edes huomaamaan. Äkillisistä häiriöistä tiedotetaan heti kun on mahdollista.

– Emme tee suunniteltuja katkoja kovilla pakkasilla, jolloin lämmitystarve on suurimmillaan. Pakkasilla myös työskentely on huomattavasti haastavampaa, sillä kaukolämpöverkoston vesi on silloin kuumimmillaan.

Kun putket on saatu esiin, alkaa tarkoin suunniteltu ja aikataulutettu työ. Maan sisältä voi kuitenkin paljastua aikataulua hidastavia esteitä.

Minuutin tarkkuudella aikataulutettu palapeli

Kaukolämmön saannin varmistava työmaa on kuin kellontarkkaa palapelin koontia. Työmaalla työskentelee Kotkan Energian kaukolämpöasentajia, ja aliurakoitsijoina hitsareita ja kaivinkoneurakoitsija ja mahdollisesti röntgenkuvaaja ja Museoviraston edustus. Ohjat työmaan toiminnasta on Kotkan Energialla.

–Jokaisella on oma tärkeä rooli kaukolämmön varmistamisessa. Palasten on loksahdettava yhteen, jotta työmaa pysyy aikataulussa.

Kun kaivinkoneurakoitsija on saanut putket kaivettua esiin, suljetaan venttiilit eli katkaistaan kaukolämpöveden kierto työmaan alueelta. Seuraavaksi tyhjennetään putket pumppaamalla niihin jääneet vedet sadevesikaivoihin.

– Kaukolämpövesi on puhdasta, vain elintarvikevärillä värjättyä, Kesälä muistuttaa.

Sitten katkotaan ja puretaan korjattava putkiosuus ja jo ennakkoon valmistettu, uusi putki sovitetaan paikoilleen. Putkien saumat hitsataan kiinni.

– Etukäteen pyritään tekemään niin paljon esivalmisteluja kuin vain on mahdollista, jotta keskeytysaika olisi mahdollisimman lyhyt.

Kun uudet putket ovat kiinni, avataan venttiilejä vähän kerrassaan ja saman aikaisesti toisaalla poistetaan ilma putkista ilmauskaivojen avulla. Hiljalleen vesi korvaa ilman ja ilmausventtiilit suljetaan.

Kesälä seuraa hiljalleen putkiin virtaavaa vettä. Työvaihe vaatii ammattitaitoa, sillä virtausnopeus on oltava oikea.

Täyttöön menee aikaa 15 minuutista useampaan tuntiin, riippuen alueen laajuudesta. Asiakkaille ilmoitetussa katkon päättymisajankohdassa on annettu arvio, johon mennessä kuuma vesi saavuttaa linjaston viimeisenkin talon.

Seuraavana päivänä saapuvat putkien eristäjät, maa täytetään ja lopulta ennallistetaan, asfaltoidaan. Näin kotkalainen kaukolämpö on jälleen yhtä putkiosuutta toimintavarmempi.