Kotkan Energia Oy ja MM Kotkamills Oy solmivat sopimuksen hukkalämmön hyödyntämisestä

Kotkan Energia Oy ja kuluttajapakkauskartonkia ja laminaattipaperia valmistava MM Kotkamills Oy aloittavat merkittävän yhteistyön hukkalämmön hyödyntämisestä kaukolämmön tuottamiseksi. Kotkan Energia Oy rakentaa lämmöntalteenottolaitoksen, jossa hyödynnetään MM Kotkamills Oy:n tehtaan prosesseista syntyvää matalalämpöistä hukkalämpöä. Teollisen mittakaavan lämpöpumpuilla lämmöntalteenottolaitos muuttaa käsitellyistä jätevesistätulevan matalalämpöisen hukkalämmön kaukolämmöksi. Tämä yhteistyöhanke vähentää merkittävästi kaukolämmön hiilidioksidipäästöjä ja lisää energiatehokkuutta.

– Meille on tärkeää edistää kiertotaloutta myös hyödyntämällä tehtaamme tuotannon sivuvirtoja. Tämän yhteistyöhankkeen myötä tehtaamme hukkalämpö mahdollistaa osaltaan hiilineutraalin kaukolämmön kotkalaisille. Haluamme olla omalta osaltamme tuottamassa lämpöä vastuullisesti samalla parantaen oman tehtaamme energiatehokkuutta. On hienoa olla yksi ensimmäisistä metsäteollisuuden tehdasintegraateista, jossa matalalämpöinen hukkalämpö hyödynnetään kaukolämmöksi, kertoo MM Kotkamills Oy:n toimitusjohtaja Päivi Suutari.

Taustaa

Lämmöntalteenottolaitoksen tuotantoteho on 10 MW ja vuotuinen kaukolämmön tuotantokapasiteetti on 65 000 – 70 000 MWh. Tämä tarkoittaa jopa 15 – 20 % osuutta koko Kotkan kaupungin kaukolämmön tarpeesta. Hukkalämmön talteenotto ja hyödyntäminen vähentävät polttamalla tuotettua kaukolämpöä, mikä puolestaan vähentää turpeen, puupolttoaineiden sekä maakaasun ja öljyn käyttöä. Pelkästään turpeen ja puupolttoaineiden käyttö pienenee vuositasolla yli 600 rekkakuorman verran. Lisäksi hankkeen arvioidaan vähentävän hiilidioksidipäästöjä noin 8 621 tonnia vuodessa. Hanke on merkittävässä roolissa Kotkan Energian ja Kotkan kaupungin hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa.

Hankkeen kokonaisinvestointi Kotkan Energia Oy:lle on noin 13 miljoonaa euroa. Investointi osoittaa käytännössä Kotkan Energian sitoutumista hiilineutraalin kaukolämmön tuotantoon, päästöjen vähentämiseen ja energiatehokkuuteen. Työ- ja elinkeinoministeriö on tunnistanut hankkeen potentiaalin ja myöntänyt Kotkan Energialle noin 1,8 miljoonan euron energiainvestointituen Euroopan Unionin Elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF-tuki) kautta.

MM Group -konserni, jonka on MM Kotkamills Oy:n itävaltalainen emoyhtiö, on asettanut itselleen kunnianhimoisen hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteen vuoteen 2031 mennessä. Tavoitteiden saavuttamiseksi konsernissa toteutetaan toimenpiteitä erityisesti energiatehokkuuden ja uusituvan energian osalta. Yhteistyöhanke Kotkan Energia Oy:n kanssa on yksi tehokkuutta parantavista kehityshankkeista MM Kotkamills Oy:n tehtaalla.

Hankkeen tila

Lämmöntalteenottolaitos on jo hankittu ja sopimukset toimittajan kanssa tehty. Toimitus sisältää lämpöpumppulaitoksen prosessilaitteineen, lämpöpumput ja laitosrakennuksen, jonka odotetaan valmistuvan 12 kuukauden sisällä. Lämmöntalteenottolaitos, jonka alustava koko on 700 m2, sijoitetaan MM Kotkamills Oy:n tehdasalueelle.

Hankkeen aikataulu

Perus- ja hankesuunnitteluvaihe on toteutettu toukokuun 2023 ja tammikuun 2024 välisenä aikana. Kotkan Energian hallitus on tehnyt investointipäätöksen 29.1.2024. Hankkeen toteutus ajoittuu toukokuun 2024 ja marraskuun 2025 väliselle aikajaksolle. Toteutus pitää sisällään hankinnat, rakennustyöt, putkistoasennukset, sähköliitännät ja käyttöönottovaiheet.

”Tämän merkittävän yhteistyön myötä Kotkan Energia Oy ja MM Kotkamills Oy näyttävät mallia polttamista korvaavalle kestävälle energiankäytölle, vauhdittaen talouskasvua ja turvaten samalla ympäristöä tuleville sukupolville”, kommentoi Kotkan Energian toimitusjohtaja Sami Markkanen.

Lisätiedot:

Sami Markkanen
p. 044 7099 428
Kotkan Energia Oy:n toimitusjohtaja

Päivi Suutari
p. 040 501 8319
MM Kotkamills Oy:n toimitusjohtaja