Vuosikertomus 2021

Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2021

Kantasataman energiakeskus

Yhtiön suurin investointi on tällä hetkellä Kotkan kantasatamaan rakennettavien Satama Areenan ja XAMK:n kampuksen sekä myöhemmin rakennettavan hotellin hybridienergiaratkaisu eli Kantasataman Energiakeskus. Keskuksessa hyödynnetään rakennuksien jäähdytyksen hukkalämpöä, maalämpöä ja kaukolämpöä älykkäästi ja keskitetysti useamman asiakkaan käyttöön. Rakennustyöt ovat edenneet vuoden 2021 ja 2022 aikana suunnitellusti ja alueelle on jo kytketty väliaikaisella kaukolämpövaihtimella työmaa-aikainen lämmitys päälle. Alueelle rakennetaan myös sulanapitojärjestelmä ja suunnitellaan lisäksi mm. sähköautojen latausaluetta. Projekti jatkuu vielä vuodelle 2023, jolloin alueen rakennukset otetaan käyttöön.

Uudet hankkeet, tytäryhtiöt, tuotteet ja palvelut

Kotkan Energia -konserni on jatkanut voimakasta kehittymistään ja vuoden 2021 aikana jatkettiin uusiutuvan kaukolämmön Toivo tuotteen myyntiä, lanseerattiin älykäs kaukolämpötuote Smartikle ja lisäksi tuotteistettiin sähköautojen latauspalvelut KotkaCharge-brändin alle.

KotkaTec on kehittynyt ketteräksi toimijaksi sähköteknisten projektien kaikkiin tarpeisiin, yhtiö kasvatti reilusti liikevaihtoaan ja teki vahvan tuloksen. Liiketoimintaa on tarkoituksena edelleen laajentaa ja rekrytoida lisää osaajia vuoden 2022 aikana. Kotkan Energiaverkkojen liiketoiminta on jatkunut tasaisena, mutta Karhulan Valimon konkurssi aiheutti yhtiölle merkittävän luottotappion, joka painoi tulosta hiukan budjetoituun nähden. KotkaGasin liikevaihto moninkertaistui kaasun hintojen voimakkaan nousun ja myynnin kasvun seurauksena, tulos oli odotetun mukainen.

Pitkään valmisteltu UPM:n biojalostamo päätettiin sijoittaa ulkomaille, mutta uusia hankkeita akkuteollisuuden, datakeskusten ja vetytalouden saralla on onneksi tulossa ja kehityksessä.

Taloustilanne

Markkinatilanne on vuoden 2021 aikana muuttunut energiakriisiksi, jossa eri polttoaineiden, energiahyödykkeiden ja sähkön hinnat ovat voimakkaasti nousseet ja myös heiluneet historiallisen paljon. Kotkan Energian osalta on pystytty pitkäjänteisellä energianhankinnalla ja suojaustoiminnalla rajoittamaan riskiä kustannusten nousulle. Kaukolämmön hintoja korotettiin vuoden 2021 aikana ainoastaan 2 % ja seuraavan kerran hintojen korotuksia tarkastellaan syksyllä 2022. Jo käynnissä olleen energiakriisin lisäksi on Ukrainan kriisi tuonut historiallisen vaikean polttoaineiden saatavuus- ja huoltovarmuustilanteen energiamarkkinoilla, joten vuoden 2022 aikana hintoja jouduttaneen nostamaan enemmän kuin vuonna 2021.

Konsernin liikevaihto nousi voimakkaasti uuteen ennätykseen ollen 92,7 milj. euroa ja tilikauden tulokseksi tuli useiden ristikkäisten tekijöiden jälkeen konsernin kaikkien aikojen paras tulos 4,9 milj. euroa. Konsernin taseen loppusumma pieneni hiukan 138,6 milj. euroon, investointien määrä pidettiin edelleen kurissa ja ne olivat yhteensä 4,6 milj. euroa. Taseen korollisen vieraan pääoman ja leasing-vastuiden määrä pieneni edelleen. Konsernin taseen mukainen omavaraisuusaste heikentyi 40,9 prosenttiin.

Korona-vuosi

Korona-pandemia jatkui vuoden 2021 aikana välillä hiipuen ja toisena hetkenä voimistuen. Yhtiön toiminnassa jatkettiin etätöitä ja monia muita rajoituksia erityisesti tuotantotoiminnassa. Korona ei ole onneksi aiheuttanut vuoden aikana merkittäviä häiriöitä tuotantoon tai muihin toimintoihin. Korona on kuitenkin muuttanut työntekoa pysyvästi ja jatkossa koronan laannuttua Kotkan Energialla tullaan tekemään edelleen paljon etätöitä ja tehdään myös muutoksia mm. toimitiloihin.

Henkilöstö ja operatiivinen toiminta

Johtamisen kehittäminen ja kehityskeskustelujen tehostaminen olivat tärkeimpiä esimiestyöhön ja johtamiseen liittyviä kehitysalueita vuoden 2021 aikana. Johtamisjärjestelmää uudistettiin, vuosikellot päivitettiin ja yhtenäistettiin strategisten ja liiketoimintatavoitteiden seurantaa. Konsernin johtamisen periaatteet tehtiin yhteistyöllä esimiesten ja johdon kanssa Johtamisen Portaiden muotoon, joissa kerrotaan yhden kuvan avulla Kotkan Energian johtamisen periaatteet. Johtamisen portaita käydään läpi vuonna 2022 yhdessä esimiesten ja henkilöstön kanssa. Henkilöjohtamisen tasolla kehityskeskustelujärjestelmä uudistettiin ja siirryttiin tehokkaampaan tavoitteiden seurantaan. Johtamista halutaan kaiken kaikkiaan kehittää enemmän valmentavan ja osallistavan johtamisen suuntaan.

Operatiivinen toiminta jatkui vahvana ja suunnitelmallisena, isot huollot ja asiakasprojektit saatiin tehtyä suunnitelmien mukaisesti. Kiitokset koko henkilöstölle loistavasta työstä erikoisen ja vaikeankin vuoden aikana.

Sami Markkanen
Toimitusjohtaja
Kotkalaisten oma energiayhtiö