Ympäristöasiat ja energiatehokkuus

Tuotannon ympäristöseuranta

Hovinsaaren voimalaitoksella, Hyötyvoimalaitoksella, Heinsuon polttoaineiden varastointikentällä sekä Huosiossuon turvetuotantoalueella on Etelä-Suomen Aluehallintoviraston myöntämät ympäristöluvat, joita Kaakkois-Suomen Ely-keskus valvoo. Ympäristöluvat ovat luettavissa AVI:n Lupa-Tietopalvelusta.

Ympäristövaikutuksia seurataan lupaehtojen mukaisesti.

Julkaisemme kuukausittain yhteenvedon päävoimalaitostemme toiminnasta ja poikkeavista tilanteista.

Voimalaitosten kuukausitiedotteet

Hovinsaaren voimalaitoksen kuukausitiedotteet 2021

Hyötyvoimalaitoksen kuukausitiedotteet 2021

Energiatuotanto ja alkuperä

Uusiutuvan energian edelläkävijä

Kotkan Energia on ollut 2000-luvun alkuvuosista lähtien edelläkävijä bio- ja jätepolttoaineiden hyödyntämisessä. Kotkan Energian kaukolämmöstä jo 75 % on hiilineutraalia. Yhtiö on panostanut 2000-luvulla tuotannollisten investointien avulla merkittävästi uusiutuviin polttoaineisiin. Tavoitteemme on kasvattaa uusiutuvan energian käyttöä tuotannossamme edelleen.

Kotkan Energia tuottaa energiaa Kotkassa ympäri vuoden päävoimalaitoksillaan Hovinsaaren voimalaitoksella ja Hyötyvoimalaitoksella. Molemmat voimalaitokset ovat ns. CHP-laitoksia, eli niissä tuotetaan tehokkaasti yhteistuotantona kaukolämpöä, sähköä ja höyryä. Lisäksi yhtiöllä on Kotkan alueella useita lämpökeskuksia ja pumppaamoja, joiden avulla turvataan lämmön korkea toimitusvarmuus myös kovilla talvipakkasilla ja päävoimalaitosten seisokkien aikana. Lisäksi Kotkan Energia ostaa Kotkamills Oy:ltä ylijäämälämpöä.

Kotkan Energian energiantuotannossa käytettävät polttoaineet ovat:

  • Biopolttoaineet, kuten metsähake, kuori ja metsäteollisuuden sivutuotteet
  • Turve
  • Jäte- ja kierrätyspolttoaineet, kuten lajiteltu kotitalousjäte, REF ja teollisuuden rejektit
  • Maakaasu
  • Kevyt polttoöljy

Ympäristövaikutuksia seurataan lupaehtojen mukaisesti.

Julkaisemme kuukausittain yhteenvedon päävoimalaitostemme toiminnasta ja poikkeavista tilanteista.

Energiantuotantolaitos.

Kotkan Energian kaukolämmön tuotanto oli vuonna 2020 yhteensä 370 GWh jakautuen seuraaviin polttoaineisiin:

0 %
Jätteet
0 %
Turve
0 %
REF
0 %
Biopolttoaineet
0 %
Maakaasu
0 %
Kevyt polttoöljy
Kuvituskuva.

Uusiutuvan energian osuus ja päästöt

Vuonna 2020 Kotkan Energian Kaukolämmön päästökerroin oli 77 g/kWh, mikä on valtakunnallista keskiarvoa 150 g/kWh merkittävästi alhaisempi.

Energiatehokkuus ja energianeuvonta

Energian tehokas käyttö vastuullista ja yksi tärkeimmistä keinoista torjua ilmastonmuutosta

Kotkan Energia on mukana vapaaehtoisessa elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksessa kaudella 2017–2025. Olemme asettaneet energiankäytön tehostamistavoitteita ja toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi ja raportoimme niistä sopimustoimintaa koordinoivalle Motivalle vuosittain. Vuonna 2019 Hyötyvoimalaitokselle valmistunut savukaasupesuri lämmöntalteenotolla on yksi merkittävä energiaa säästävä teko.

Energiatehokkuussopimukset.

Tiesitkö, että Kotkan Energia Oy mahdollistaa energianeuvonnan?

Kotkan Energia Oy on yksi Kymenlaakson energianeuvontahankkeen rahoittajista. Energianeuvontaa tarjotaan koko Kymenlaakson alueella. Tarjolla on niin, sähköposti, puhelin kuin henkilökohtaista neuvontaa rakentamisen, remontoinnin ja asumisen energia-asioissa aina lampuista lämpöpumppuihin. Energianeuvontaa löydät Kymenlaakson Energianeuvonnan sivuilta.

Kymenlaakson energianeuvonta

Energianeuvoja tarjoaa henkilökohtaista neuvontaa rakentamisen, remontoinnin ja asumisen energia-asioissa aina lampuista lämpöpumppuihin koko Kymenlaakson alueella.

Energianeuvonta kattaa myös maksuttomia remontti-, rakentaja- ja aurinkoenergiailtoja sekä lämpökameran lainausta maksutta (tiedustelut energianeuvojalta Kouvolasta tai Kotkan, Haminan ja Virolahden rakennusvalvonnasta). Kymenlaakson energianeuvonta on myös Facebookissa.

Lisätiedot:
Tommi Tuomi, energianeuvoja
Kouvolan rakennusvalvonnan Tekniikka ja ympäristötalo
Puh. 040 500 9586, info@kymenlaaksonenergianeuvonta.fi