Vuosikertomus 2021

Vastuullisuus

Visiomme: ”Pieni jalanjälki, suuri kädenjälki”

Meidän kaukolämmön tuotanto on hiilineutraalia vuonna 2030

Vuoden 2021 aikana Kotkan Energian hallitus hyväksyi tiekartan, joka näyttää tavoitteemme vuodelle 2030. Jotta hiilineutraaliin kaukolämmön tuotantoon päästään, tulee tuotantoon tehdä merkittäviä muutoksia.

Kotkan kaupunki julkaisi joulukuussa ilmasto-ohjelman, joka ohjaa kaupunkikonsernin ilmastotoimia aikajaksolla 2021-2030. Kaupungin strategisiin tavoitteisiin on kirjattu 80 % vähennystavoite ilmastopäästöissä vuoteen 2030 mennessä, vuoden 2007 tilanteeseen verrattuna.

Kotka on yksi Suomen 77 kunnasta, jotka kuuluvat Suomen ympäristökeskuksen organisoimaan Hinkuun, eli kohti hiilineutraalia kuntaa -verkostoon. Suomi otti vuonna 2019 tavoitteekseen hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. Päätökset juontavat Pariisissa solmittuun, kansainväliseen ilmastosopimukseen.

Keskeisimpiä kehityskohtia tulee olemaan turpeen käytöstä luopuminen. Hukkalämpöjen hyödyntäminen ja geolämpö ovat myös isossa roolissa.

Erilliset hankkeet tähtäävät myös päästöjen vähentämiseen. Kotkan kantasatamaan rakentuva tapahtumakeskus Satama Areena hotelleineen sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin kampus muodostavat kokonaisuuden, jossa kokeillaan maalämmön ja kaukolämmön yhdistävää hybridimallia. Uudessa Energiakeskuksessa hyödynnetään opiskelevien ammattikorkeakoululaisten tuottaman lämpöenergiaa esimerkiksi tapahtuma-areenan lämmitykseen.

Konsernirakenteen muuttaminen oli myös yksi toimenpide tiekartan askeleissa. Tytäryhtiö KotkaTec on sähköpalveluita tuottava yritys, joka toimii notkeana kestävien palveluiden toteuttajana, esimerkiksi aurinkopaneelien asentajana.

Investoimme vähäpäästöiseen energiantuotantoon

Kantasatamassa rakennetaan kampuskorttelin energiakeskusta, jonka tuloksena alue lämpenee 100 % uusiutuvalla energialla (maalämpö + Toivo-kaukolämpö-yhdistelmä).

Investoimme teknologiaan, joka auttaa meitä lopettamaan turpeen käytön tukipolttoaineena.

Siirrymme asteittain kestävään liikkumiseen

Oman henkilöstön osalta vaikutamme kestävämpään liikkumiseen siten, että vaihdamme konsernin autoja
täyssähköautoihin. Lisäksi tarjoamme työsuhdepyöräetua kaikille halukkaille.

Kotkalaiset itse vaikuttavat kaupunkialueen päästöihin liikkumisvalinnoillaan. Kaupunki on antanut Kotkan Energian vastuulle liikenteen sähköistymisen mahdollistavan jakeluverkon rakentamisen. Vuonna 2020 rakensimme 27 latauspistettä ja työtä jatkettiin vuonna 2021 siten, että latauspisteitä on nyt yhteensä 40. Latauspisteiden käyttö on ollut kovassa kasvussa. Tämän johdosta lanseerattiin sähköautojen latausliiketoiminta nimeltä KotkaCharge. KotkaCharge rakentaa rakentaa sähköautojen latauspisteitä yrityksien ja taloyhtiöiden tarpeisiin.

Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa

”Nolla tapaturmaa -foorumi” myönsi Kotkan Energia Oy:lle työturvallisuuden tasoluokituksessa vuodelle 2021 tason II – Kohti maailman kärkeä. Jatkamme työturvallisuuden ja turvallisuuskulttuurin kehittämistä edelleen.

Vähennämme päästöjä

Uusien investointien myötä kaukolämmön tuottaminen onnistuu entistä pienemmillä hiilidioksidipäästöillä.

Alla on kuvaaja päästötiedoista viiden vuoden ajanjaksolla. Hiilidioksidipäästöissä on raportoitu päästökaupassa mukana olevat päästöt. Kokonaispäästöt kasvoivat vuonna 2021, koska kokonaistuotantomäärä oli aiempaa vuotta korkeampi kylmästä pitkästä talvesta sekä suuremmasta sähköntuotannosta johtuen. Tämä puolestaan johtui kylmästä ja pitkästä talvesta. Kaukolämmön päästökertoimen laskennassa CHP-laitosten osalta on käytetty hyödynjakomenetelmää.

Tuemme paikallisen elinkeinoelämän kasvua ja kehittymistä

Verojen maksumme on osa vastuullisuustyötä. Se on myös osa yritysvastuuta, jolla tarkoitetaan yleisesti kestävän kehityksen periaatteiden ja päämäärien huomioimista sekä toteuttamista yritystoiminnassa. Suhtaudumme verojen maksuun voitonjaon luonteisina erinä yritysten tuottaman taloudellisen lisäarvon jakamisena ympäröivälle yhteiskunnalle.

Yhteiskuntavastuu

NUORET: vuotuinen Junnu Kotkanpoikastipendi myönnettiin 15 hakijalle, yhteensä 3100 euron edestä. Stipendi on tarkoitettu tukemaan paikallisia nuoria urheilijoita heidän määrätietoisessa työssään.

KULTTUURI: tuimme kahta kilpailua; Raja-taidekilpailua ja Raja-esseekilpailua. Kyseessä oli seudullinen kilpailu visuaalisten alojen opiskelijoille, johon pystyi osallistumaan vapaalla kaksiulotteisella tekniikalla piirtäen, valokuvaten, maalaten tai grafiikkatyöllä. Kilpailu oli sisarkilpailu syksyllä 2020 avatun Suuri suomalainen essee -kilpailun kanssa, jossa tavoiteltiin samaa lopputulemaa ”Rajaa”.

LAPSET: Kymenlaakson lastenosastojen tuki ry:lle lahjoitimme henkilöstön vuotuisen soutuhaasteemme tuoton, joka oli 340 km, eli 1700 euroa. Lahjoitus käytetään videoavusteiseen kurkunpään tähystimen hankintaan (vuonna 2020 lahjoituksella ostettiin sinivalopatja).

YMPÄRISTÖ: vuoden aikana myytyjen Toivo-liittymien myyntivoitot lahjoitettiin kaupungin puistotoimelle
puidenistutus-projektiin. Puut, jotka istutetaan ovat pyökkejä. Puista tehdään tulevaisuuden pyökkipuistometsä Redutin lähelle, Kotkansaaren länsipuolelle antamaan luontoelämystä ja sitomaan ilman hiilidioksidia.

URHEILU: sponsoroimme muutamia paikallisia urheiluseuroja, pääpainoina lajit: jalkapallo, koripallo ja golf.

KASVATUS: lahjoitimme Tavastilan koulun ekaluokkalaisille omat liikennetyökirjat.

Johdamme vastuullisesti

Johtamisen portaissa on neljä askelmaa, joissa kuvataan millaista johtajuutta haluamme näyttää ja vastaanottaa. Työ tehtiin esimiesten ja johdon yhteistyöllä ja lopputulemana saatiin huoneentaulu, jossa esitellään ”suunnannäyttäjä”, ”joukkuepelaaja”, ”rohkea uudistaja” ja ”menestyjä”. Johtamisen portaat jalkautetaan koko organisaatioon sytyttämään sisäinen palo.

Eettisen ohjeiston tarkoitus on ohjata meitä kaikkia toimimaan yrityksemme arvojen mukaisesti vastuullisesti ja eettisesti.

Eettiset toimintaohjeet koskevat Kotkan Energia Oy:n ja sen tytäryhtiöiden hallituksen jäseniä, johtajia, toimihenkilöitä ja työntekijöitä. Ohjeisto koskee myös yhteistyökumppaneita, allihankkijoita ja tavarantoimittajia. Eettisten toimintaohjeiden noudattaminen on ehtona yhteistyölle Kotkan Energian kanssa.

Eettisistä ohjeista on tehty sähköinen perehdytys, jonka avulla jokainen osa-alue saadaan esiteltyä konkreettisesti kaikille osapuolille.