>
>
Teollisuuden sähkönsiirto

Teollisuuden sähkönsiirto

Teollisuuden sähkönsiirto

KotkaTec vikailmoitusnumero
p. 044 7099 750

Ilmakuva Karhulan teollisuuspuistosta.

Kotkan Energiaverkot Oy tarjoaa toimitusvarmaa sähkönsiirtoa ja kuituyhteyksiä.

Kotkan Energiaverkot Oy harjoittaa suljetun sähköverkon siirtoliiketoimintaa Kotkassa kahdella eri teollisuusalueella, Karhulan teollisuuspuistossa ja Korkeakoskella.
Asiakkaitamme ovat suuret ja keskisuuret teollisuusasiakkaat sekä muut yritykset. Verkkoon liittyneenä on myös Kymijoen vesivoimalaitoksia, joiden puhtaasti tuotettu sähkö siirtyy teollisuusverkon asiakkaille. Asiakkaanamme on myös Kotkan Energia Oy:n Hyötyvoimalaitos, joka muuntaa ympäristöystävällisesti yhdyskuntajätteen kaukolämmöksi, teollisuuden höyryksi ja sähköksi.

Kotkan Energiaverkot harjoittaa myös omalla verkkoalueellaan valokuituverkon vuokrauspalveluita asiakkailleen ja operaattoreille.

Lisäksi Kotkan Energiaverkot omistaa Fingridin kantaverkosta Mussalon satama-alueelle johtavan 110 kV:n voimajohdon, johon on liitettynä muun muassa puhdasta, uusiutuvaa energiaa tuottava Mussalon tuulivoimapuisto.

Kotkan Energiaverkot Oy:n liiketoiminnan tehtävät ja tavoitteet

Verkon tehtävänä on hoitaa vastuullisesti verkko-omaisuutta ja vastata verkkoliiketoiminnasta, sen kehittämisestä sekä toimitusvarmuudesta.

Verkko pyrkii pitämään yllä Karhulan teollisuuden kilpailukykyä omalta osaltaan ja tuomaan lisäarvoa asiakkailleen yhdessä teollisuuteen suuntautuneen palveluliiketoimintaa.

Verkko vuokraa sopimuksellisesti omaa kuituverkkoaan suoraan asiakkailleen sekä operaattoreille, jotka tarjoavat nopeita tietoliikenneverkkopalveluja Karhulan teollisuuden yrityksille.

Kotkan Energiaverkot Oy on investoinut sähköverkkonsa uusintaan ja modernisointiin viimeisen neljän vuoden aikana merkittävästi. Tavoitteena on ollut uudistaa ja parantaa verkon rakenteita ja toimitusvarmuutta asiakkailleen pitkälle tulevaisuuteen. Karhulanniemen vuonna 1938 rakennetun päämuuntamon sähkönjakelulaitteistot ja toinen päämuuntaja (20 MVA) on kokonaan uusittu ja jakelujännitettä nostettu. Tämä parantaa muun muassa Korkeakosken ja Karhulanniemen välisen siirtoyhteyden siirtokykyä ja vähentää siirrossa syntyviä häviöitä.

#wirtaateollisuudelle #kuituateollisuudelle

0 km
Voimajohtoverkkoa
0 km
Maakaapeliverkkoa
0 kpl
Päämuuntajia
0 kpl
Jakelumuuntajia
0 kpl
Sähköasemia ja kytkinlaitoksia

Kotkan Energiaverkko Oy tarjoaa toimitusvarmaa sähkönsiirtoa ja kuituyhteyksiä.

Kotkan Energiaverkko Oy harjoittaa suljetun sähköverkon siirtoliiketoimintaa Kotkassa kahdella eri teollisuusalueella, Karhulan teollisuuspuistossa ja Korkeakoskella.
Kotkan Energiaverkkojen asiakkaita ovat suuret ja keskisuuret teollisuusasiakkaat sekä muut yritykset. Verkkoon liittyneenä on myös Kymijoen vesivoimalaitoksia, joiden puhtaasti tuotettu sähkö siirtyy teollisuusverkon asiakkaille. Asiakkaanamme on myös emoyhtiö Kotkan Energia Oy:n Hyötyvoimala, joka muuntaa ympäristöystävällisesti yhdyskuntajätteen kaukolämmöksi, teollisuuden höyryksi ja sähköksi.

Kotkan Energiaverkko harjoittaa myös omalla verkkoalueellaan valokuituverkon vuokrauspalveluita asiakkailleen ja operaattoreille.

Lisäksi yhtiö omistaa Fingridin kantaverkosta Mussalon satama-alueelle johtavan 110 kV:n voimajohdon, johon on liitettynä muun muassa puhdasta, uusiutuvaa energiaa tuottava Mussalon tuulivoimapuisto.

Kotkan Energiaverkko Oy:n liiketoiminnan tehtävät ja tavoitteet

Verkon tehtävänä on hoitaa vastuullisesti verkko-omaisuutta ja vastata verkkoliiketoiminnasta, sen kehittämisestä sekä toimitusvarmuudesta.

Verkko pyrkii pitämään yllä Karhulan teollisuuden kilpailukykyä omalta osaltaan ja tuomaan lisäarvoa asiakkailleen yhdessä teollisuuteen suuntautuneen palveluliiketoimintaa harjoittavan KotkaTec Oy:n kanssa.

Verkko vuokraa sopimuksellisesti omaa kuituverkkoaan suoraan asiakkailleen sekä operaattoreille, jotka tarjoavat nopeita tietoliikenneverkkopalveluja Karhulan teollisuuden yrityksille.

Kotkan Energiaverkko Oy on investoinut sähköverkkonsa uusintaan ja modernisointiin viimeisen neljän vuoden aikana merkittävästi. Tavoitteena on ollut uudistaa ja parantaa verkon rakenteita ja toimitusvarmuutta asiakkailleen pitkälle tulevaisuuteen. Karhulanniemen vuonna 1938 rakennetun päämuuntamon sähkönjakelulaitteistot ja toinen päämuuntaja (20 MVA) on kokonaan uusittu ja jakelujännitettä nostettu. Tämä parantaa muun muassa Korkeakosken ja Karhulanniemen välisen siirtoyhteyden siirtokykyä ja vähentää siirrossa syntyviä häviöitä.

#wirtaateollisuudelle #kuituateollisuudelle

Kotkan Energiaverkon jakeluverkkoalue.

Ilmakuva Karhulan teollisuuspuistosta.

0 km
Voimajohtoverkkoa
0 kpl
Päämuuntajia
0 km
Maakaapeliverkkoa
0 kpl
Jakelumuuntajia
0 kpl
Sähköasemia ja kytkinlaitoksia
Jaa somessa!

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart