Kiinteistön energiatodistukset

Tarvitsetko energiatodistuksen kiinteistöstäsi?

Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen myynti- ja vuokraustilanteessa.

Energiatodistuksen avulla voi helposti verrata eri rakennuksia sillä se perustuu rakennuksen ominaisuuksiin ja niistä johdettuun energiankulutukseen. Vertailun kohteena on siten vain itse rakennus, eivät rakennuksen sen hetkiset käyttäjät. Energiatodistuksessa ilmoitetaan toteutunut energiankulutus, mutta energiatehokkuusluokka perustuu laskettuun kulutukseen. Energiatodistus sisältää myös ammattilaisen laatimia suosituksia, joiden avulla rakennuksen energiatehokkuutta voi parantaa.

Energiatodistus tulee esittää uudisrakennukselle rakennuslupaa haettaessa sekä olemassa olevalle rakennukselle myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Kaikkia rakennuksia tai kaikkia tilanteita vaatimus ei koske. Energiatodistus on voimassa 10 vuotta sen antopäivästä.

Lähde: www.motiva.fi

Henkilö täyttää raporttia.

Energiatodistukset myös meidän kauttamme

Pätevöityneet asiantuntijamme laativat asiakkaille myös energiatodistuksia. Pyydä meiltä tarjous energiatodistuksen laadinnasta. Teemme energiatodistuksia asuinrakennuksiin omille kaukolämpöasiakkaillemme.