>
Kaukolämpöhinnasto muille rakennuksille

Kaukolämpöhinnasto muille rakennuksille

Kotkan Energia Oy:n kaukolämpöverkkoon liittyneet asiakkaat maksavat kaukolämmön saatavuudesta perusmaksua ja käyttämästään energiasta energiamaksua. Perusmaksulla katetaan kaukolämpöverkon ja tuotantolaitosten investointi-, ylläpito- ja käyttökustannuksia.

Perusmaksu

Perusmaksu lasketaan tehon P (kW) mukaan seuraavasti:

Rivi- ja asuinkerrostaloissa kerroin K = 1,08
Rivi- ja asuinkerrostaloissa, jotka ovat saaneet rakennusluvan 1.1.2010 jälkeen kerroin K = 0,90
Muissa rakennuksissa kerroin K = 1,15

Perusmaksuun lisätään arvonlisävero 24 %.

Rakennusaikainen perusmaksu ja liittymän ylläpitomaksu

Uudisrakennuksissa rakennusaikainen perusmaksu on 0,5 x sopimustehon mukainen perusmaksu. Liittymän ylläpitomaksu on 0,33 x voimassa oleva perusmaksu. Jos liittymä myöhemmin otetaan käyttöön, peritään siitä hinnaston mukainen lämmöntoimituksen
katkaisumaksu. Liittymän ylläpito ei sisällä lämmöntoimitusta.

Minkälaisia kaukolämpötuotteita voimme tarjota juuri sinulle?

Laskutusteho ja sopimusteho

Liittymisvaiheessa perusmaksun perusteena käytetään suunnittelijan mitoittamaa kiinteistön suurinta tehontarvetta tunnin aikana -29 asteen ulkolämpötilassa. Lisäksi otetaan huomioon lämpimän käyttöveden tuntinen teho. Tästä käytetään nimitystä sopimusteho. Suunnittelijan antamat arvot ovat lähtökohtaisesti ensimmäisen täyden lämmityskauden ajan perusmaksun määräytymisperusteena. Tämän jälkeen kiinteistössä tehdään vuosittain tehontarkistus, joka perustuu edellisen lämmityskauden (1.10. – 30.4.) mitattuihin kulutuksiin. Mitatuista kulutuksista saatu teho redusoidaan eli muunnetaan mitoitusulkolämpötilaan -29 °C. Tästä muodostuu laskutusteho. Liittymismaksu määräytyy sopimustehon mukaan.

Mitattuun tehoon perustuva laskutustehontarkistus on oikeudenmukainen, sillä asiakas maksaa juuri siitä tehosta, mitä oikeasti tarvitsee mitoitusulkolämpötilassa -29 °C. Laskutustehon muutoksesta ei tehdä uutta lämpösopimusta. Muutoksesta lähetetään
kuitenkin asiakkaan laskutusosoitteeseen tai asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen tarkistusraportti, josta muutoksen perusteet selviävät.

Liittymismaksu

Liittymismaksu lasketaan tilatun tehon P (kW) mukaan seuraavasti:

Rivi – ja kerrostaloissa K=1,4
Muissa rakennuksissa K=1,6
Liittymismaksuun lisätään arvonlisävero.
Liittymismaksu ei ole palautuskelpoinen.

Liittymismaksuun sisältyy liittymisjohdon rakentaminen kokonaan mittauskeskukselle asti. Rakennuksilla, joiden sopimusteho on enintään 29 kW, liittymismaksu sisältää 15 m liittymisjohdon rakentamista tontin rajalta mitattuna ja ylimenevältä osalta veloitetaan lisäliittymismaksua 150 €/m (sis. alv 24 %). Lisäksi veloitetaan liityntäjohdon rakentamisesta johtuva kaupungin perimä kaivuulupa- ja tarkastusmaksu 100€ (veroton viranomaismaksu).

Palvelumaksut (sis. alv 24%)

Kaukolämmön lisäpalvelut

Tarjoamme kaukolämpöasiakkaillemme lisäpalveluita varmistamaan asiakaslaitteiden häiriöttömän toiminnan. Tee kanssamme sopimus. Näin voit luottaa lämmitysjärjestelmäsi toimivuuteen.

Kaukolämpölaitteiden vuosihuolto

Kaukolämpölaitteesi tarkastetaan ja huolletaan kerran vuodessa. Mahdolliset viat ja ongelmat havaitaan ajoissa.

Palveluun sisältyy kiinteistön teknisen tilan lämmönjakolaitteiston kuntotarkastus ja huolto, mahdollisten laitevikojen selvitys sekä laitteiden säätöjen tarkastus. Palveluun kuuluu haluttaessa myös opastus lämmönjakolaitteistoon ja sen toimintaan.

Hinnat asuinrakennuksille

Hinnat muille rakennuksille

Hinnat koskevat yhtä lämmönjakokeskusta.
Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana, irtisanomisaika kuukausi. Hintaan eivät sisälly varaosat, huollon ulkopuoliset viankorjaukset tai saneeraustyöt.

24h-päivytyspalvelu

24h-päivystyspalvelu sisältää vikojen korjausta ja asiakasneuvontaa. Palveluun voivat liittyä kiinteistöt, jotka ovat tehneet kiinteistön kaukolämpölaitteiden vuosihuoltosopimuksen.

24h-päivystyspalvelun avulla huoltomiehemme ovat käytettävissänne kaikkina vuorokauden aikoina kiinteistönne kaukolämpölaitteiden ongelmatilanteissa. Kaukolämpökiinteistönne kriittisiä varaosia pidetään varastossa, jotta niitä on aina saatavilla vakavissa ongelmatilanteissa. Palveluun sisältyy yksi asiakkaan pyynnöstä suoritettu enintään tunnin mittainen hälytyskäynti normaalina työaikana kerran vuodessa. Normaalin työajan ulkopuolella suoritetusta hälytyskäynnistä asiakkaalta veloitetaan vain hinnaston mukaiset ylityökorvaukset – ei erillistä hälytyskorvausta, kuten asiakkailta, joilla ei ole päivystyspalvelua. Mikäli ongelma ei selviä hälytyskäynnin yhteydessä, huoltomiehet antavat korjausehdotuksen ja tarjouksen parannustoimenpiteiksi.

Hinnat asuinrakennuksille

Hinnat muille rakennuksille

Hinnat koskevat yhtä lämmönjakokeskusta.
Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana, irtisanomisaika kuukausi. Hintaan eivät sisälly varaosat, huollon ulkopuoliset viankorjaukset tai saneeraustyöt.

Kiireellisten LVI-hälytysten vastaanotto

Erillisenä lisäpalveluna asiakkaille tarjotaan mahdollisuus siirtää kiireellisten LVI-hälytysten vastaanotto ja valvonta Kotkan Energian kaukolämpövalvomoon (joka hälyttää tarvittaessa asentajan paikalle). Palvelun tilaaminen edellyttää, että asiakkaalla on voimassa oleva
kaukolämpölaitteiden vuosihuoltosopimus.

Hinnat asuinrakennuksille

Hinnat muille rakennuksille sovitaan tapauskohtaisesti.

Hinnat koskevat yhtä lämmönjakokeskusta. Asiakas vastaa itse asiakaspään hälytysjärjestelmän asetusten päivittämisestä sekä tiedonsiirrosta ja sen oikeellisuudesta.

Saapuva viesti tulee olla selkokielinen GSM-tekstiviesti.

Kiinteistön lämmitysjärjestelmän katsastus

Katsastus paljastaa viat kiinteistön lämmityslaitteissa ja tehostaa lämmönkäyttöä.

Katsastukseen sisältyy:

 • Kaukolämpökiinteistön lämmityslaitteiden vuosihuolto
  • Kiinteistön teknisen tilan lämmönjakolaitteiston kuntotarkastus ja huolto, mahdollisten
   laitevikojen selvitys sekä laitteiden säätöjen tarkastus
  • Opastus lämmönjakolaitteistoon ja sen toimintaan
   Kiinteistön lämmönkäytön analyysi kolmen edeltävän vuoden ajalta ja energiankäytön
   suhteuttaminen vertailuryhmään
 • Arvio lämpöenergian säästöpotentiaalista (perustuu sisälämpötilan mittauksiin noin viikon
  ajalta), lämmityskäyrän säätäminen ja suositukset muista energiansäästötoimenpiteistä
  Raportti katsastuksesta
  • Yhteenveto lämmönjakolaitteiston kunnosta ja mahdollisesta kunnostustarpeesta
  • Selvitys kiinteistön lämmönkulutuksesta (suhteutettuna vertailuryhmään)
  • Selvitys katsastuksen yhteydessä toteutetuista toimenpiteistä
  • Suositus muista energiansäästötoimenpiteistä kiinteistön lämmönkäytön tehostamiseksi
  • Suositus lämmönjakolaitteiston korjaus- ja uusimistarpeista tulevina vuosina

Hinnat asuinrakennuksille

Hinnat muille rakennuksille sovitaan tapauskohtaisesti.

Hinnat koskevat yhtä lämmönjakokeskusta. Hintaan eivät sisälly varaosat, huollon ulkopuoliset viankorjaukset tai saneeraustyöt. Tarvittavat sisälämpötilan mittaukset voidaan tehdä vain lämmityskaudella (loka-huhtikuu). Vuosihuoltosopimuksen tehneiden kiinteistöjen tilaushinnasta vähennetään huoltosopimuksen vuosihinta.

Energiatodistus

Pyydä meiltä tarjous energiatodistuksen laadinnasta. Teemme energiatodistuksia asuinrakennuksiin omille kaukolämpöasiakkaillemme.

Avaimet käteen -palvelu

Pyydä meiltä tarjous avaimet käteen -kokonaispakettitarjouksesta kaukolämmön liittymistarjouksen yhteydessä, tai kun laitteesi ovat tulossa uusimisen tarpeeseen. Hoidamme silloin puolestasi kaikki kaukolämpöliittymään ja -laitteisiin sisältyvät työt ja hankinnat toiveittesi mukaan.

Jaa somessa!

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart