Vuosikertomus 2021

Vuosi lyhyesti

Aikajana

Covid-19 –pandemian vuoksi aloitettua etätyötä jatkettiin koko vuosi.

Tammi

Helmi

Ilme ja logo uudistettiin.

Maalis

Uudet tytäryhtiöt aloittivat uusilla logoilla ja nimillä:
KotkaTec Oy, KotkaGas Oy, Kotkan Energiaverkot Oy

Huhti

Touko

Strategiaa kirkastettiin ja ”Johtamisen Portaat” rakennettiin.

Kesä

Heinä

Kantasataman Kampuskorttelin energiakeskuksen rakentaminen aloitettiin. Lopullinen käyttöönotto hankkeella on vuonna 2023.

Elo

Konsernissa päätettiin siirtyä täyssähköautojen käyttöön.

Syys

Kaukolämmön hiilineutraalisuustiekartta lanseerattiin.

Loka

KotkaCharge –sähköautolatauksen liiketoiminta ja brändi lanseerattiin.

Marras

Globaali energiakriisi alkoi näkyä. Fossiilisten polttoaineiden ja sähkön hinta lähti jyrkkään nousuun.

Joulu

Smartikle–älylämmityspalvelu
tuotteistettiin ja hahmo luotiin.

Konsernirakenne

Emoyhtiö

Kotkan Energia Oy

MYY JA JAKELEE
kaukolämpöä, sähköä, höyryä ja kaasua

OMISTAA
kaukolämpö-, sähkö- ja maakaasuverkkoa

Kotkan kaupungin
omistama energiakonserni.

Kotkan Energia Oy:n logo.

TYÖLLISTÄÄ
122 henkilöä.

TUOTTAA
vastuullisesti ja kestävästi asiakaslähtöisiä alueellisia energiapalveluita

TARJOAA
sähköpalveluja kuten aurinkopaneelit ja sähköautojen latauspalvelut

Tytäryhtiöt

KotkaTec logo.
Kotkan Energiaverkot logo.
KotkaGas logo.

Avainlukuja

Tavarat ja palvelut Etelä-Kymenlaakson alueelta (milj. euroa)

Ostamalla raaka-aineita, tavaroita ja palveluita tuotamme taloudellista hyvinvointia myös toimittajille ja heidän alihankkijoilleen. Konsernissa materiaalien ja palveluiden ostot olivat noin 83 milj. euroa, joista noin 13,5 % ostettiin Etelä-Kymenlaakson alueelta."

Vastuullista ja paikallista. Toivo on 100 % uusituvilla tuotettu kaukolämpötuote, jonka raaka-ainetta (haketta) kuljetetaan rekalla voimalaitoksille. Kuljetuksesta vastaa Kuljetus Kiiskit Oy, joka on kotkalainen kuljetusalan perheyritys. Kuva: Petri Korhonen

Tuulivoimaloita on kolme kappaletta ja ne sijaitsevat Kotkan Mussalossa. Ensimmäiset tuulivoimat rakennettiin jo vuonna 1999, jotka on sen jälkeen vaihdettu uudempiin vuosien 2013 - 2015 välisenä aikana. Tuulivoimaloiden yhteenlaskettu vuosituotanto on noin 24 GWh ja kuvassa olevan tuulivoimalan korkeus on 98 m.”