Energiantuotanto ja alkuperä

Hyödynnämme yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa uusiutuvia energiamuotoja ja jätteitä yhteistyössä paikallisen teollisuuden kanssa. Tärkeimmät polttoaineemme ovat biopolttoaineet, lajiteltu kotitalousjäte, turve, sekä maakaasu ja tavoitteenamme on kasvattaa uusiutuvan energian käyttöä omassa tuotannossa. Tuotantomme suunnittelussa ja optimoinnissa merkittävässä osassa ovat päästöoikeudet ja päästökauppa. 

Lisäsimme biopolttoaineiden käyttöä vuonna 2013 kun otimme käyttöön uuden, haketta käyttävän biolämpökeskuksen Karhulassa. Biolämpökeskuksen käyttöönotto vähensi merkittävästi talvikautena käyttämämme maakaasun määrää. Biolämpökeskuksen ansiosta pystyimme vähentämään myös turpeen käyttöä. Uusiutuvien polttoaineiden osuus nousi uudistuksen myötä energiantuotannossamme ensimmäistä kertaa yli 50 % tason ja energiantuotannon CO2-päästöt jäivät ennätyksellisen alhaisiksi maakaasun käytön pienentymisestä johtuen. 

Omassa turvetuotannossa meillä on pieni Kivihaikulan suoalue Pohjois-Kotkassa. Valmistelemme myös turvetuotannon käynnistämistä Huosiossuolla Virolahdella. Oman turvetuotannon laajentamisen tarkoituksena on turvata turpeen saatavuus ja maltillinen hintakehitys biovoimalaitokselle.

Alkuvuodesta 2014 otimme käyttöön kaksi uutta tuulivoimalaitosta Kotkan Mussalossa.  Uudet tuulivoimalaitoksemme ovat teholtaan yhteensä 4,7 MW ja ne ovat uusinta suoravetotekniikkaa. Lisäksi käytössämme on yksi 1 MW:n tuulivoimalaitos.