Ympäristöpolitiikka

Tavoitteenamme on kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti vähentää ympäristökuormitusta kaikessa toiminnassamme. Olemme tunnistaneet energiantuotantomme ja oman toimintamme aiheuttamat ympäristökuormitukset ja sitoudumme toimintojemme jatkuvaan parantamiseen.

Toteutamme ennakkoluulottomasti ja innovatiivisesti energian tuotanto- ja jakeluratkaisuja, joissa hyödynnetään parasta käytettävissä olevaa, taloudellisesti toteuttamiskelpoista tekniikkaa siten, että ympäristökuormitukset ovat mahdollisimman pienet. Noudatamme lain ja viranomaisten meille asettamia vaatimuksia.

Kannustamme henkilöstöämme, asiakkaitamme ja muita sidosryhmiä avoimella tiedottamisella ympäristön kannalta myönteisten ratkaisujen toteuttamiseen kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti.

Sitoudumme noudattamaan tätä ympäristöpolitiikkaa toiminnassamme.