Turvallisuuspolitiikka

Yhtiön työterveys- ja työturvallisuuspolitiikan (turvallisuuspolitiikan) tavoitteena on ennalta ehkäisevin toimenpitein varmistaa, että työterveys- ja työturvallisuusriskit pysyvät mahdollisimman pieninä. Tunnistamme toimintoihimme liittyvät työterveys- ja työturvallisuusriskit. Sitoudumme toimintojemme jatkuvaan parantamiseen.

Panostamme riskienhallintaan siten, että arvioimme säännöllisesti työterveys- ja työturvallisuusriskejä, ja toteutamme riskienhallinnan käytännön toimenpiteitä. Täytämme lain ja viranomaisten meille asettamat vaatimukset terveellisten ja turvallisten työolosuhteiden osalta.

Kannustamme kouluttamalla ja toimintaohjein henkilöstöämme ja sidosryhmiämme ottamaan huomioon työterveys- ja työturvallisuusnäkökohdat kaikessa toiminnassa työpaikoillamme.