Saneeraus- ja rakennuskohteet

Tilanne 11.12.2018

Kotkan Energia rakentaa uutta ja saneeraa vanhaa kaukolämpöverkostoa.

Uudisrakennuskohteet:           

              - Rauhalankatu väli Mällinkatu - Syrjäkatu           
              - Uittoväylä 10             
              - Hallantie - Taaplaajankatu 1 
              - Karhulan Hovin tie 7                      

Korjaus- ja perusparannustyöt:

                          -