Kaukolämpösopimuksen siirtäminen

Kaukolämpösopimuksen siirtäminen kiinteistön kaupan yhteydessä

Kaukolämpöliittymä ei siirry automaattisesti kiinteistön luovutuksen yhteydessä uudelle omistajalle tai haltijalle. Lämpösopimuksen siirto tehdään aina kirjallisesti.

Kun lämpösopimus halutaan siirtää uudelle omistajalle tai haltijalle, siirrosta tulee mainita kauppakirjassa tai siitä tulee tehdä erillinen luovutuskirja. Luovutuskirjan pohjan voi täyttää ja tulostaa tältä sivulta.

Lämmönmyyjä hyväksyy lämpösopimuksen siirron saajan asiakkaaksi, jos siirtohetkeen mennessä kertyneet lämmönmyyjän saatavat on maksettu ja siirron saaja sitoutuu kirjallisesti noudattamaan siirretyn lämpösopimuksen ehtoja.

Kauppakirjassa on hyvä mainita seuraavat asiat:

  • Myyjät siirtävät tällä kauppakirjalla Kotkan Energia Oy:n kanssa solmitun kaukolämmön lämpösopimukseen perustuvat oikeutensa ostajalle ilman eri korvausta.
  • Myyjät vakuuttavat, että kaikki lämpösopimukseen perustuvat maksut myyjän hallinta-ajalta on maksettu.
  • Ostajat sitoutuvat noudattamaan lämpösopimuksen ehtoja ja ilmoittamaan lämpösopimuksen siirtämisestä Kotkan Energia Oy:lle.

Voit toimittaa asiakirjan taloushallinto@kotkanenergia.fi tai postitse:

Kotkan Energia Oy
Taloushallinto
PL 232
48101 Kotka

Saatuamme tarvittavat tiedot, lähetämme ostajalle uudet sopimusasiakirjat allekirjoitettavaksi.